Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. Loe edasi »

EPIK vana koduleht on kättesaadav aadressil:

Uudised

28. augusti keskpäeval avasid Eesti Agrenska Fondi juhid koos paljude oma toetajate ja sõpradega Tartumaal Tammistus perekeskuse peahoone, kus pakutakse tuge ja teenuseid erivajadustega inimestele ja nende peredele. Tammistu Perekeskuse ja Eesti Agrenska Fondi eesmärgiks on olla kaasaegne puudega lastele, noortele ja nende peredele suunatud nõustamis- ja arenduskeskus Eestis.

Aset leidis minikonverents, kus anti ülevaade Agrenska Fondi 12-aastasest ajaloost ja perekeskuse senisest tegevustest. Sõna said fondi asutajaliikmed ja lapsevanemad, kes rääkisid, millist abi on nad Agrenska fondilt saanud.

Pärast ringkäiku taastatud mõisamajas leidis aset pidulik tänulõunasöök Tammistu küün-kontsertsaalis, kus üle Eesti kohalesõitnud õnnitlejad said Eesti Agrenska fondi inimestele edasi öelda oma häid soove ja jagada kohalolekurõõmu.

Eesti Puuetega Inimeste Koja ajakiri „Sinuga“ ilmus esmakordselt 1994. aastal. Alates sellest ajast on Eesti Puuetega Inimeste Koda andnud paberkandjal ajakirja välja 3-4 numbrit aastas.

Ajakirjal on olnud läbi aja kaks eesmärki – anda EPIKoja liikmesorganisatsioonidele, puuetega inimestele ning nende peredele ülevaade tehtust-toimunust ja informeerida laiemat üldsust puuetega inimeste probleemidest ja kordaminekutest.

Soovime saada oma lugejatelt tagasisidet ajakirja „Sinuga“ kohta. Selleks viime lugejate seas läbi rahulolu uuringu, mis toimub elektrooniliselt ajavahemikus augustist septembri lõpuni 2015. Loodame, et leiate mõned minutid küsimustikule vastamiseks.

Palun täitke ajakirja “Sinuga” rahulolu-uuringu  ankeedi elektrooniline link aadressil –

https://docs.google.com/forms/d/1Y_BOetdaXlQKXJ7BMfMaNJGQ9PgRUESyOnghFBMqf-I/viewform

Laekunud ettepanekute ja tagasiside põhjal on plaanis uuendada ajakirja sisuformaati.

Lisaküsimused: epikoda@epikoda.ee.

Oleme tänulikud teie tagaside ja ettepanekute eest!

Heade soovidega,
Ajakirja “Sinuga” toimetus

Veebiplatvorm Helpific, mis ühendab vabatahtlikud abistajad erivajadustega abivajajatega, alustab augustist infotuuriga kolmes Eesti linnas (Haapsalu, Tallinn, Tartu), et esitleda ideed, kuidas kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abiga saab erivajadustega inimesi aidata ning avardada nende võimalike vabatahtlike teadlikkust, kes täna veel vabatahtlikuna ei tegutse.

Tuuril kohtutakse tööandjate, avaliku sektori institutsioonide ja puuetega inimeste organisatsioonide esindajate ning Helpific veebiplatvormi huvilistega, viiakse läbi arutelusid ja seminare põletavatel teemadel ning pakutakse võimalust panna oma oskused ja võimed proovile interaktiivsel alal.

Nii vaimset kui füüsilist pingutust nõudval alal saavad kõik külastajad võtta vastu võimatuna näivaid väljakutseid, millega erivajadustega inimesed seisavad silmitsi igapäevaselt – saab ületada ratastooliga takistusrada, avada poksikinnastega kommipaberit kui ka näiteks tutvuda tehnikavahenditega, mis võimaldavad pimedatel surfata sotsiaalvõrgustikes.

Tuuri käigus viiakse läbi ka eriprojekt ning paigaldatakse linnaruumi installatsioonid, kus kunstilisteks kangelasteks on kuus erivajadusega noort – Merlin, Maris, Jakob, Merilyn, Oliver ja Katariina. Puuetest hoolimata on nad kõik väga positiivse ellusuhtumise ning erinevate huvide ja teadmistega indiviidid, kes vabatahtlike poolt abistatutena saavad elada täisväärtuslikumat elu. Loe edasi »

MTÜ Puude Taga On Inimene lõid ettevõtlikud eestimaalased, kelle missiooniks on ühiskondliku suhtluslõhe vähendamine puudeta ja puudega inimeste vahel. MTÜ loojateks on ühendused ning kodanikud, kes andsid oma panuse 2013 aastal Tallinna Lauluväljakul toimunud koguperefestivalile „Puude taga on inimene“. Selle ettevõtmisega tõestati, et puudega inimesed on võimekad ja iseseisvad, saades hakkama paljuga, sealhulgas nii sündmuse kaaskorraldaja kui ka artistina laval. Uue festivaliga tegime kummarduse kõigile omal alal andekatele inimestele – tulemus oli positiivne ja meeldejääv kõigile.

Eelmisel aastal tegime koostööd Eesti Töötukassaga vabaõhufestivalil Tallinna Merepäevad ning kokkuvõtlikult võib öelda, et planeeritud tegevused said laialdast kõlapinda ning teemad jõudsid paljude eestimaalasteni.

2016. aasta on Eestis kuulutatud merekultuuriaastaks ning just seetõttu korraldatakse uus koguperefestival Tallinnas, mereäärses Lennusadamas. Nagu teame, on meri mänginud olulist rolli meie rahva arengus ja identiteedis. Mereäärse rahvana tähendab meri igaühele meist midagi. Eelseisev merekultuuri aasta pakub võimalusi tuua rohkem inimesi mere äärde, saada aru mere rollist meie tänapäevaelus ning arutleda tulevikuvõimaluste üle.

Selleks, et merekultuuriaasta saaks sisukas ja mitmekülgne ning jõuaks võimalikult laia publikuni, kutsume Sind endaga kaasa mõtlema ja oma ettepanekuid tegema. Millised sündmused võiksid merekultuuriaastal aset leida ning milliste sündmustega peaks merekultuuriaasta end siduma?

Otsime ideid toimuva festivali „Puude taga on inimene“ läbiviimiseks, et põnevate ühiste ettevõtmistega jätkuvalt vähendada suhtluslõhet puudega ja puudeta inimeste vahel.

2016. aasta 11. juunil toimub juba tuttav festival jälle. Selleks, et kaasata antud projekti loomingu- ja käivitusprotsessi võimalikult palju erivajadustega inimesi ning nendel teemadel kursis olevaid isikuid, kuulutame välja koguperepeo projektiideede konkursi. 

Loe edasi »

Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskeskuses toimub 25.-26. augustil kell 11-18 Tasuta Asjade Turg.

Tasuta asjade turg kõigile

Kas oled kurdi inimese lähedane või on Sinu sõber kuulmispuudega? Ehk töötad asutuses, kus tuleb ette suhtlemist kurtidega või eeldab Sinu töö suhtlemist distantsilt silmside abil? Või äkki soovid omandada hoopis uut keelt ning õppida tundma ülipõnevat ja omapärast kurtide inimeste kultuuri ja maailma?

Kui jah, siis oled oodatud õppima viipekeelt!

Viipekeel on kantud maailmas ametlikult tunnustatud keelte nimestikku. Kursus on mõeldud algajatele, kellel puuduvad eelnevad teadmised kurtuse ning viipekeele kohta. Õpilased viiakse kurssi kurtuse olemuse ning tekkepõhjustega, samuti kurtide kogukonna ning kultuuriga. Lisaks keele õppimisele käsitletakse ka kurtide psühholoogiat, maailmapilti ning taju eripärasid. Koolitusel kasutatakse hulgaliselt näitlikke vahendeid ning selgitustega kaasnevad konkreetsed näited. Õpitu paremaks kinnistamiseks on harjutustik ja videod. Samuti sisaldab kursus iseseisvat tööd kirjandusega, viipevara ning –fraasidega ning seejärel juba viipekeelsete videotekstidega.

Uued rühmad nii algajatele kui ka edasijõudnutele alustavad 8. sept. 2015. a. (teisipäeva õhtuti).

Maht: 40 tundi a´ 45 min. Lõpetanud saavad tunnistuse A.1.1. taseme saavutamise kohta. Soovijatel võimalik jätkata õpinguid (keeletasemed A.1.2 ning A.2).

Hind ühele inimesele: 229 eurot 40-tunnine kursus.

Grupitellimuse korral tuleme soovi korral kohale kliendi juurde üle Eesti. Võimalik on korraldada kursuseid ka väljaspool Tallinna. Lisainfo meie kodulehel: http://www.think.ee/

Oleme Töötukassa lepingupartnerid. Koolituse eest saab tulumaksu tagasi. Koolitusluba nr 6817HTM on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 13.11.2012 ministri käskkirja nr 587 alusel. Töötaval erivajadusega inimesel on võimalik kogu kursuse eest raha tagasi saada; täpsem info siin: http://www.ensib.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/

Huvilisi ootame küsimusi esitama ning kursusele registreeruma järgmistel kontaktidel:

E-post kristi@think.ee (Kristi Kallaste)
Telefon 5347 8422 (Külliki Bode)

Head sõbrad,  koostööpartnerid,

anname teada, et Eesti Puuetega Inimeste Koda on alates 1. juulist kuni 3. augustini 2015 kollektiivpuhkusel.

Ilusat suve,
Eesti Puuetega Inimeste Koda

Pressiteade
12. juuni 2015

Sotsiaalministeerium koostöös Buildit ärikiirendi ja Garage48-ga korraldavad 13. juunil Tartus Eesti esimese rahvusvahelise personaalmeditsiini rakendusideede konkursi Idea Garage – Personalised Medicine Solutions. Personaalmeditsiin on valdkond, mis aitab senisest paremini ennetada ja diagnoosida haigusi ning pakkuda konkreetsele patsiendile tema vajadustest lähtuvalt täpsemat ravi. Konkursil valitakse välja personaalmeditsiinil põhinevad ideelahendused, mis aitaksid edendada erinevaid meditsiini ja tervishoiuga seotud küsimusi.

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsioon asekantsler Ain Aaviksoo sõnul on Eestil personaalmeditsiini arendamiseks unikaalsed eelised, mille oskuslikust ärakasutamisest tõuseks lisaks tervishoiule kasu ka teadusele ja majandusele. “Arvestades maailmas toimuvat ja kavandatavate investeeringute mahte, on Eestil umbes kolm kuni neli aastat ajalist eelist, et inimeste positiivne hoiak uuenduste suhtes ära kasutada ning maailmas personaalmeditsiini valdkonnas teerajajate hulgas olla. See eeldab aga uute personaalmeditsiini rakenduste aktiivset loomist ja järeleproovimist.”

Konkurss toimub Garage48 uudses Idea Garage formaadis, kus mentorite nõu ja meeskondade jõuga valitakse välja ideed, kuidas personaalmeditsiinil põhinevad lähenemised aitaksid lahendada erinevaid meditsiini ja tervishoiuga seotud probleeme. Konkursil osalejate seas on nii tudengeid, teadlasi, ettevõtjad kui ka investoreid jt. Tänase seisuga on finaalüritusele registreerunuid 14 riigist kokku 120 inimest. Konkursile esitati 28 rakendusideed ja finaalüritusel valitakse neist parimad välja. Loe edasi »

PRESSITEADE

09.06.2015

Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda) korraldab teisipäeval 9. juunil algusega 10.00 Tallinnas Kultuurikatlas rahvusvahelise konverentsi „Kasutajasõbralik keskkond kõigile!“. Konverentsi eesmärgiks on juhtida tähelepanu ligipääsetavuse teemale, tehes seda laiemalt – läbi universaalse disaini mõiste. Konverents toimub Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt 2014-2016 a elluviidava Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi Vabaühenduste Fondi samanimelise projekti raames. Loe edasi »

Eelmise aasta juunis korraldas Eesti vähihaigete laste vanemate liit Kadrioru pargis heategevusliku pardiralli, et annetustena saadud rahasumma eest toetada vähihaigete laste perede tugikeskuse loomist ning pakkuda lastele tugiteenuseid nii ravi ajal kui ka pärast seda.

Tänavu 13. juunil toimub Pardiralli Kadriorus juba teist korda. Annetajad saavad nummerdatud vannipardid, mis lastakse kell 12 algaval perepäeval kanalis korraga vette. Esimesena finišisse jõudnud vannipart toob oma toetajale peaauhinna, lisaks loositakse välja hulk üllatusauhindu.

Üks tugiteenus, mille jaoks mulluse Pardiralliga kogutud raha kasutati, oli Tallinnas ja Tartus haiglaravil viibivatele lastele kord nädalas toimuvad kunstiteraapia ja muusikateraapia seansid.

Loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut ning loovteraapiate ühingu juhatuse liige Terje Kaldur ütleb, et juba Tallinna ülikooli kunstiteraapiate eriala magistrandina Tallinna lastehaiglas onko-hematoloogia osakonnas praktikal olles jäi tal hinge soov nende lastega edasi tegelda. „Nägin, et nii lapsed, vanemad kui ka osakonna personal võtsid loovteraapia hästi vastu, loovterapeuti oodati. Kui ma eelmisel aastal Pardirallist kuulsin, võtsin vähihaigete laste vanemate liiduga ühendust ja tegin ettepaneku, et loovterapeudid võiksid haiglas edasi käia. Nii saigi meie koostöö alguse.” Loe edasi »