Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. Loe edasi »

EPIK vana koduleht on kättesaadav aadressil:

Uudised

Head sõbrad,  koostööpartnerid,

anname teada, et Eesti Puuetega Inimeste Koda on alates 1. juulist kuni 3. augustini 2015 kollektiivpuhkusel.

Ilusat suve,
Eesti Puuetega Inimeste Koda

Pressiteade
12. juuni 2015

Sotsiaalministeerium koostöös Buildit ärikiirendi ja Garage48-ga korraldavad 13. juunil Tartus Eesti esimese rahvusvahelise personaalmeditsiini rakendusideede konkursi Idea Garage – Personalised Medicine Solutions. Personaalmeditsiin on valdkond, mis aitab senisest paremini ennetada ja diagnoosida haigusi ning pakkuda konkreetsele patsiendile tema vajadustest lähtuvalt täpsemat ravi. Konkursil valitakse välja personaalmeditsiinil põhinevad ideelahendused, mis aitaksid edendada erinevaid meditsiini ja tervishoiuga seotud küsimusi.

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsioon asekantsler Ain Aaviksoo sõnul on Eestil personaalmeditsiini arendamiseks unikaalsed eelised, mille oskuslikust ärakasutamisest tõuseks lisaks tervishoiule kasu ka teadusele ja majandusele. “Arvestades maailmas toimuvat ja kavandatavate investeeringute mahte, on Eestil umbes kolm kuni neli aastat ajalist eelist, et inimeste positiivne hoiak uuenduste suhtes ära kasutada ning maailmas personaalmeditsiini valdkonnas teerajajate hulgas olla. See eeldab aga uute personaalmeditsiini rakenduste aktiivset loomist ja järeleproovimist.”

Konkurss toimub Garage48 uudses Idea Garage formaadis, kus mentorite nõu ja meeskondade jõuga valitakse välja ideed, kuidas personaalmeditsiinil põhinevad lähenemised aitaksid lahendada erinevaid meditsiini ja tervishoiuga seotud probleeme. Konkursil osalejate seas on nii tudengeid, teadlasi, ettevõtjad kui ka investoreid jt. Tänase seisuga on finaalüritusele registreerunuid 14 riigist kokku 120 inimest. Konkursile esitati 28 rakendusideed ja finaalüritusel valitakse neist parimad välja. Loe edasi »

PRESSITEADE

09.06.2015

Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda) korraldab teisipäeval 9. juunil algusega 10.00 Tallinnas Kultuurikatlas rahvusvahelise konverentsi „Kasutajasõbralik keskkond kõigile!“. Konverentsi eesmärgiks on juhtida tähelepanu ligipääsetavuse teemale, tehes seda laiemalt – läbi universaalse disaini mõiste. Konverents toimub Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt 2014-2016 a elluviidava Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi Vabaühenduste Fondi samanimelise projekti raames. Loe edasi »

Eelmise aasta juunis korraldas Eesti vähihaigete laste vanemate liit Kadrioru pargis heategevusliku pardiralli, et annetustena saadud rahasumma eest toetada vähihaigete laste perede tugikeskuse loomist ning pakkuda lastele tugiteenuseid nii ravi ajal kui ka pärast seda.

Tänavu 13. juunil toimub Pardiralli Kadriorus juba teist korda. Annetajad saavad nummerdatud vannipardid, mis lastakse kell 12 algaval perepäeval kanalis korraga vette. Esimesena finišisse jõudnud vannipart toob oma toetajale peaauhinna, lisaks loositakse välja hulk üllatusauhindu.

Üks tugiteenus, mille jaoks mulluse Pardiralliga kogutud raha kasutati, oli Tallinnas ja Tartus haiglaravil viibivatele lastele kord nädalas toimuvad kunstiteraapia ja muusikateraapia seansid.

Loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut ning loovteraapiate ühingu juhatuse liige Terje Kaldur ütleb, et juba Tallinna ülikooli kunstiteraapiate eriala magistrandina Tallinna lastehaiglas onko-hematoloogia osakonnas praktikal olles jäi tal hinge soov nende lastega edasi tegelda. „Nägin, et nii lapsed, vanemad kui ka osakonna personal võtsid loovteraapia hästi vastu, loovterapeuti oodati. Kui ma eelmisel aastal Pardirallist kuulsin, võtsin vähihaigete laste vanemate liiduga ühendust ja tegin ettepaneku, et loovterapeudid võiksid haiglas edasi käia. Nii saigi meie koostöö alguse.” Loe edasi »

Eesti Puuetega Inimeste Koda korraldab 9. juunil 2015 Tallinnas Kultuurikatlas konverentsi „Kasutajasõbralik keskkond kõigile!“, mille eesmärgiks on tõmmata tähelepanu ligipääsetavusele, tehes seda laiemalt – läbi Universaalse disaini. Universaalse disaini eesmärk on edendada kaasava elukeskkonna rajamist, mis lahendaks palju rohkemate inimeste kui ainult puuetega inimeste toimetuleku probleemid, sealhulgas on eakad, lastega pered, ajutiselt liikumistakistusega inimesed, turistid jne.

Konverents on seotud Eesti Puuetega Inimeste Koja alates 2014.a. märtsi algusest elluviidava projektiga „Kasutajasõbralik keskkond kõigile!“. Projekt keskendub ka informatsiooni levitamisele Disain kõigile/Universaalne disain valdkonnas, kus olulisel kohal on tellija, disainer/arhitekt ja vajalike kooskõlastuste väljastajad.

Tänaseks on selgeks saanud, et kumbki osapool, ei kasutaja ega spetsialist, „hea keskkonna” loomisega üksi hakkama ei saa. Otsime viise, kuidas looja-kasutaja vastuolu ületada, kuidas kaks poolust koos tegutsema panna. Sihiks on teadja ja teavitatava, tegija ja tegevuse tulemuste kasutaja, subjekti ja sihtrühma kokkuviimine ja ühiselt tegutsema panemine.

Vabaühenduste Fondi projekti konverents “Kasutajasõbralik keskkond kõigile!”, on konverents neile, kes antud teemat erinevates Eesti paikades ja erinevate erivajaduste võtmes saaksid aidata edendada.

Loe edasi »

Ootame 15. mail 2015 kella 13:00 – 15:00 EPIKotta Toompuiestee 10 aktiviste, kes on huvitatud Universaalse disaini ja ligipääsetavuse teemast.

Oodatud on inimesed, kes on  valmis andma panuse erinevates Eesti maakondades, et meie elukeskkond muutuks kasutajasõbralikuks kõigile kasutajatele.

Projekti “Võitle võimekuse nimel!” raames on võimalik toetada teie tegevust oma asukohas – kuid eeldame, et kõik, kes liituvad tiimiga, on valmis pärast projekti lõppu märtsis 2016 ligipääsetavuse ja universaalse disaini tutvustajatena ja oma paikkonna aktivistina iseseisvalt edasi tegutsema.

Ootame tegusaid inimesi arutelulaua taha!

Oma osalemissoovist andke palun teada registreerudes allpool oleva lingi kaudu 13. maiks (kaasa arvatud). Loe edasi »

PRESSITEADE
08.05.2015

Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda) on mures meediasse jõudnud informatsiooni pärast, mille kohaselt Haridus- ja teaduministeeriumi kaalub uuest aastast lõpetada erakoolidele tegevustoetuse maksmise. Eestis tegutseb 49 erakooli ligi 8000 õpilasega, neist koolidest paljud on spetsialiseerunud erivajadustega ja puuetega lastele hariduse andmisele. Planeeritavad muudatused riiklikus rahastusest seavad aga tõsiselt ohtu puuetega laste kvaliteetse hariduse kättesaadavuse ning kaasava hariduse põhimõtete täitmise. Loe edasi »

NO99 teater Tallinnas annab teada, 27. mai etendusel “Mu naine vihastas” kasutatakse eestikeelseid subtiitreid, seda eelkõige mõeldes vaegkuuljatele. Subtiitreid saab jälgida oma nutitelefonis või seadmes, mille me kohapeal soovijatele välja laenatakse.

Lavastusest: http://no99.ee/lavastused.php?nid=90

Puudega inimestele ja kõrvalabi vajava puudega inimese saatjale kehtib puuet tõendava dokumendi ettenäitamisel kõigile Teater NO99 etendustele soodustus -50% piletihinnast.

Broneeringud ja lisainfo: laurale@no99.ee 668 8792

Eesti Reumaliit
PRESSITEADE

6.05.2015

Eesti reumatoloogiavaldkonna spetsialistid, Eesti Haigekassa, sotsiaalministeeriumi, riigikogu ja patsientide esindajad võtavad reedel toimuval Reumafoorumil teravalt arutellu teema – mida teha selleks, et patsient oleks Eesti meditsiinisüsteemis ravi keskmes?

„Praeguses meditsiinisüsteemis ei ole patsiendid ravi keskmes. Seda näitab ka 2014. aastal tehtud Eesti Haigekassa otsus, mille järgi kohustuvad reumatoloogid alustama bioloogilist ravi soodsaima biosimilariga,“ selgitab Eesti Reumaliidu tegevjuht Marek Jaakson. Ta lisab, et antud olukord kitsendab oluliselt reumatoloogi otsust parima ravimi määramiseks, sest arstile on ette kirjutatud, missuguse ravimit patsiendile kirjutada. See aga kahandab tuntavalt personaalset lähenemist patsiendi ravimisse.

„Et taga terviklik tugisüsteem, tuleb kindlasti üle vaadata ka arstide ja õdede roll erinevatel ravitasanditel,“ sõnab Jaakson ning lisab, et hetkel on Eestis väga nõrk esmatasand ehk perearstisüsteem, mistõttu on üle koormatud eriarstid. Loe edasi »

epik

logo_aeflogo_eea_grants

 

1. juunil 2015 kell 11.30 ootame puudega lapsi ja noori koos saatjatega laevareisile kuunariga Kajsamoor.

Juba mitmendat aastat on kuunar Kajsamoor viinud 1. juunil – Lastekaitsepäeval lapsi meresõidule. Tänavu saavad laevasõidu kaasa teha ka puude või kroonilise haigusega lapsed koos saatjatega, sest Eesti Puuetega Inimeste Koja projekti „Paneme seaduse kehtima!“ raames on muudetud liikumispuudega inimeste laeva pääsemine kergemaks.

Tahame näidata, et kõigile kasutajatele sobiv keskkond on võimalik ka vana purjelaeva puhul. Seoses sellega kutsume üles kõiki inimesi mõtlema, kuidas parandada meie keskkonna ligipääsetavust ja kasutajasõbralikkust kõikidele kasutajatele, sealhulgas puuetega inimestele, lastega peredele ja eakatele.

Samuti on valmis projekti raames väljatöötatud tegevuskava Universaalse disaini rakendamise parandamiseks Eestis. Loe edasi »