Nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele

Töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejale toimuvad eelregistreerimise alusel, palume helistada 671 5909 või saada kiri e-postiaadressil: noustaja@epikoda.ee

EPIKoda pakub täiendavat nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse eesmärk on tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude raskusastme hindamist puudutavate küsimuste lahendamiseks.

Tasuta nõustamisele saavad pöörduda tööealised inimesed (ja nende seaduslikud esindajad):

 • kes kavatsevad taotleda töövõime hindamist ja/või puude raskusastme hindamist;
 • kelle töövõime ja/või puude raskusaste on hinnatud, kuid kes ei ole rahul hindamise tulemustega ja vajavad abi otsuste sisu selgitamisel;
 • kes vajavad abi ja nõustamist kaebeõiguse teostamisel seoses töövõime hindamise ja/või puude raskusastme hindamise otsustega.

Nõustamist pakutakse kontaktkohtumise, e- posti ja telefoni teel

Eelregistreerimisega kontaktkohtumisel nõustamine toimub EPIKojas Toompuiestee 10, Tallinn.

Nõustamisele eelregistreerimiseks helistada telefonil 671 5909 või kirjutada noustaja@epikoda.ee

E-posti teel nõustamiseks kirjutada noustaja@epikoda.ee
Telefoni teel nõustamiseks helistada 671 5909

Vajadusel pakutakse nõustamisel viipekeeletõlke teenust, vastavast soovist tuleb teada anda nõustamisele eelregistreerimisel. EPIKoja hoone on ligipääsetav. Nõustamisele pöördujal on võimalik kasutada kohapeal internetiühenduse ja ID-kaardi lugejaga kliendiarvutit (nt elektrooniliste taotluste täitmiseks nõustaja abiga).

Nõustaja Kristi Rekandist: Kristil on magistrikraad sotsiaaltöös ja õigusteaduses. Pikaajaline erialane töökogemus seondub eelkõige juriidilise nõustamisega erivajadustega inimeste abistamisel erinevates elulistes küsimustes, Kristi on teemaga süvendatult tegelenud nii kliendijuhtumite pinnal kui ka süsteemsel tasandil lahendusi otsides. Kristi soovib pädeva nõustajana olla abiks igale pöördujale eesmärgiga jõuda ootuspärase ja rahuldava tulemuseni.

Nõustamisele registreerudes:

 1. Anna nõustajale teada, milles täpselt nõu ja abi vajad, kas:
  • seoses töövõime hindamisega ja/või puude taotlemisega üldiselt
  • seoses töövõime hindamise ja/või puude tuvastamise taotluste koostamisega
  • seoses kaebuse koostamisega
 2. Anna nõustajale teada, kas vajad nõustamisel viipekeele tõlgi abi.
  Juhul kui oled otsuse juba kätte saanud ja kaalud vaidlustamist, siis teavita nõustajat ka dokumendi kättesaamise kuupäevast. Dokumendi kättesaamise kuupäev omab tähtsust kaebuse koostamise menetlusliku tähtaja arvutamisel ning on vajalik asja kiireloomulisusest ülevaate saamiseks. NB! Dokumendi koostamise ja kättesaamise kuupäevad võivad olla erinevad.
 3. Töövõime hindamise ja/või puude taotluse esitamisel tutvu võimalusel eelnevalt juba vastavate blankettidega Eesti Töötukassa kodulehel ja Sotsiaalkindlustusameti kodulehel ning täiendava lisamaterjaliga (tutvustavad metoodikad, videod, korduma kippuvad küsimused jms).
 4. Juhul kui lepid nõustajaga kokku töövõime hindamise ja/või puude tuvastamise elektroonilise taotlusvormi täitmise kohapeal, siis veendu, et sul on olemas ID kaart või mobiil-ID ja vastavad PIN-koodid.
 5. Tea, et juhul kui oled nõustajaga kontakteerunud e-kirja teel, siis nõustaja kontakteerub Sinuga esimesel võimalusel täpsustades vajadusel asjaolusid ning kooskõlastades kokkusaamise aja. Ole julge küsima kõike, mis teemaga seoses muret teeb, sest eelkõige inimesel endal on oluline roll enda õiguste eest seismisel.
 6. Kui sa ei saa kokkulepitud ajal nõustamisele tulla, siis teavita kindlasti telefonil 671 5909 või e-postil: noustaja@epikoda.ee

Nõustamisteenuse info vene keeles

Nõustamisteenuse info viipekeeles

Juhul kui sa ei ole rahul töövõime hindamise ja/või puude raskusastme tuvastamise otsusega, siis on võimalik otsust vaidlustada ehk esitada vaie. Vaide esitamiseks piisab enda hinnangust, et otsus ei ole õiglane. Soovitud tulemuse saamiseks tuleb enda hinnangu kinnitamiseks esitada vajalikud argumendid, võimalusel ka tõendid.

Alljärgnevalt leiad vaiete koostamiseks vajalikud dokumentide põhjad:

Töötukassa vaide põhi

Sotsiaalkindlustusameti vaide põhi:
- laps
- tööealine
- vanaduspensioniealine

Kuidas dokumente kasutada?

 • Tegemist on soovitusliku ja suunava juhendmaterjaliga, mis lihtsutab vaide iseseisvat koostamist.
 • Sobiva vaide põhja valikul lähtuge õigest sihtgrupist (laps, tööealine, vanaduspensioniealine) ning asjaolust, millisele asutusele soovite vaide esitada (Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Töötukassa).
 • Mustaga märgitud tekst on põhitekst, otsest vajadust muutmiseks ei ole. Sinisega ja kaldkriipsudega eraldatud tekst vajab kindlasti täitmist ja täiendamist või eemaldamist.
 • Dokumendi täitmisel lisage/eemaldage kõik, mida soovite ja peate vajalikuks ning asjakohaseks.
 • Vaide täitmise lihtsustamiseks on lisatud joonealused selgitused, viited seadustele, mille võib samuti soovi korral eemaldada.
 • Lisade manustamisel viidake lisale võimalusel dokumendis sees.
 • Vaide võite täita ning esitada nii paberkandjal kui ka e-posti teel. Oluline on dokument korrektselt allkirjastada.
 • Lisaks, vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul alates otsuse saamisest.

Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust Eesti Puuetega Inimeste Koja nõustajaga 671 5909; e-post: noustaja@epikoda.ee. Julget ja loovat kasutamist!

Täiendavaks lugemiseks:

Lisainfo: tel 671 5909 ja 661 6614, e-post: noustaja@epikoda.ee

Nõustamisteenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine” vahenditest.

Viipekeeles

ÜLES