Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Kodanikuühiskonna projektirahastuse võimalused (Mai 2021)

24.05.2021 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Kodanikuühiskonna organisatsioonid (sh EPIKoja liikmed) võivad saada rahalist tuge esitades projektiplaani mõnele taotlusvoorule. Mai 2021 seisuga on kaks suurt võimalust saada rahastus puuetega inimeste valdkonna projektile:

Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor väikeprojektidele vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks

Tähtaeg: 28.06.2021

Taotlusvooru eesmärk on vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus. Konkursiga soovitakse edendada vabaühenduste võimekust ja pikaajalist jätkusuutlikkust eesmärgiga tugevdada vabakonna rolli demokraatlike väärtuste ja praktikate juurutamisel, kodanike kaasamisel poliitikakujundamisse ja koostöö edendamisel era- ja avaliku sektoriga. Samuti toetatakse vabaühenduste suuremat läbipaistvust, võimet kaasata kohalikke kogukondi ja nende huvide eest seista, samuti vabaühenduste rolli teadvustamist ühiskondlike muutuste läbiviimisel.

Taotletav toetus peab jääma vahemikku 10 000–20 000 EUR ja projektiperioodi kestus on 12–18 kuud.

Loe edasi Aktiivsete Kodanike Fondi veebilehelt (klikitav).

Vabaühenduste 2021. aasta arenguhüppe taotlusvoor

Tähtaeg: 15.09.2021

Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi ja avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada.

Taotlemise eeldused:

  • Senise tegevuse, tulemuse ja mõju kirjeldus.
  • Põhjalik analüüs ühingu arenguvajadustest. Juhul, kui toetust taotletakse sihtrühma kuuluvate ühingute arendamiseks, siis ootame nende arenguvajaduste analüüsi.
  • Äriplaani koostamine juhul, kui ühing soovib arendada võimekust omatulu teenida läbi teenuste osutamise/toodete pakkumise.

Maksimaalne toetuse suurus nii piirkondliku kui üleriigilise/rahvusvahelise taotluse kohta on maksimaalselt 25 000 eurot. Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 1. detsember 2021 – 31. juuli 2023 ja peab kestma vähemalt 12 kuud.

Loe edasi: Kodanikuühiskonna sihtkapitali veebilehelt (klikitav)

Rohkem infot teiste rahastusvõimaluste ja projekti kirjutamise kohta võib leida MTÜabi veebilehelt (klikitav).

НАВЕРХ