Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Töötukassa teavitus töövõimetoetuse kojukande saajatele

23.10.2020 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Töötukassa annab teada, et alates 01.04.2021 Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet enam toetuste ühiseid kojukandeid ei tee. See tähendab, et kui saate samaaegselt Eesti Töötukassast töövõimetoetust ja Sotsiaalkindlustusametist sotsiaaltoetust või muud toetust omal kulul kojukandena, siis tuleb Teil alates 01.04.2021 mõlema toetuse kojukande eest eraldi teenustasu maksta.

Kuni 22.03.2021 toimub toetuste kojukanne endisel viisil ehk Eesti Töötukassa poolt makstav töövõimetoetus ja Sotsiaalkindlustusameti poolt makstav sotsiaaltoetus või muu hüvitis tuuakse töövõimetoetuse kojukande saajale ühise kojukandena ning kojukande teenustasu on üks mõlema asutuse toetuse pealt kokku. Kojukande tingimustest sh teenuse hinnast peale 01.04.2021 teavitatakse esimesel võimalusel, kohe peale uue kojukande partneri leidmist, eeldatavasti järgmise aasta esimestel kuudel.

Kõigil, kes soovivad edaspidi saada töövõimetoetust kojukande asemel oma pangakontole, on palume täita käesoleva kirja lisas olev töövõimetoetuse makseviisi muutmise avaldus ning esitada see Eesti Töötukassale Teile sobivas osakonnas kohapeal või saata e-posti või tavaposti teel. Juhul, kui soovite töövõimetoetuse maksmist teise inimese pangakontole, siis palume esitada töövõimetoetuse makseviisi muutmise avaldus Eesti Töötukassa osakonnas kohapeal, digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel või notariaalselt tõestatuna posti teel.

Töötukassa posti aadress: Lasnamäe 2; Tallinn 11412
E-post: info@tootukassa.ee
Telefon: 614 7400

НАВЕРХ