Väliskoostöö

Teeme koostööd erinevate riikide puuetega inimeste katusorganisatsioonidega ning mitmete Euroopa tasandi organisatsioonidega. Välistegevuse projektipõhised algatused leiad projektide alt ning iga-aastased välissuhete valdkonna arengud on ära toodud vastava aasta tegevuskavas. Siia on ära toodud oluliste alalise iseloomuga koostööd ning lingid organisatsioonidele, kus me oleme on liikmed või mille töös me väga aktiivselt osaleme.

Illustratsioon: maailmakaart.
ÜLES