Eesti Puuetega Inimeste Koda MTÜ

Head EPIKoja külalised!

Eesti Puuetega Inimeste Koja maja (Toompuiestee 10, Tallinn) lahtiolekuajad on:

E-N: 10.00 – 15.00

Tasuta nõustamine töövõime hindamise ja puude tuvastamise teemadel toimub ainult eelregistreerimise alusel. Palume helistada 671 5909 või saata e-kiri aadressile noustaja@epikoda.ee.

Majas viibides palume kanda maske ja hoida teistega ohutut distantsi. Haigussümptomite ilmnemisel palume jääda koju!

Murede ja küsimuste korral palun võtke meiega ühendust
Üldtelefon: +372 661 6629
Üldmeil: epikoda@epikoda.ee
Facebook: facebook.com/EPIKoda

Eesti Puuetega Inimeste Koda on katuseorganisatsioon puuetega inimeste ühendustele üle Eesti, ühendades 16 piirkondilikku, 32 puude-spetsiifilist liitu ja ühendust ja 5 toetajaliiget. Omades puuetega inimesi puudutavates küsimustes valdkondlikku pädevust ja kompetentsi, osaledes esindus- ja eestkosteorganina puuetega inimesi puudutavate poliitikate kujundamises ning teades läbi igapäevase võrgustiku töö puuetega inimeste olukorda, oleme esmaseks kontaktiks puuetega inimesi puudutavates küsimustes.

Registrikood 80014660
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Arveldusarve nr. EE28 1010 0520 3058 4000 SEB

Eesti Puuetega Inimeste Koda on kantud tulumaksuga mittemaksustavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Tegevjuhi asetäitja
Peaspetsialist
Tel: +372 661 6614
E-post: tauno.asuja@epikoda.ee

Tauno Asuja

Tauno endast: Olen aastal 2005 lõpetanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö õpingud ning ülikooli algusaastatest töötanud valdkonnas- alustanud lastekaitsest ja üsna pea leidnud ennast töötamast vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimestega. Pikim töökogemus on olnud 8 aastat Tallinna Puuetega Inimeste Koja igapäevast tööd juhtides, mis on andnud väärtusliku ja hindamatu kogemuse isikliku arengu seisukohast. Töö kolmanda sektori organisatsioonis paelub eeskätt mitmekülgsete väljakutsetele lahenduste leidmise, uute algatuste käivitamise ja vajaduses pidevalt uusi oskusi ja teadmisi omandada.

Teised Taunost: Tauno oskas kohe “ujuda” kui ta meiega liitus – põhjuseks varasem pikaaegne kogemus Tallinna Puuetega Inimeste Kojast. Tööd tehes on Tauno heatujuline, mitmekülgne ja täpne. Ta märkab detaile, kuid oskab samal ajal ka suurt pilti silme ees hoida.

Nõustaja (töövõime hindamise ja puude tuvastamise valdkonnas)
Tel: +372 6715909
E-post: noustaja@epikoda.ee

Kristi Rekand

Kristi endast: Olen omandanud magistrikraadi sotsiaatöö ja õiguse erialal ning töötanud senini nii avalikus kui ka kolmandas sektoris. Eriline huvi ja võiks öelda, et isegi missioon seondub psüühiliste erivajadustega inimeste ning nende põhi-ja inimõiguste kaitsega. Usun, et ilma liialdusteta võib öelda, et olen hingest inimõiguslane ning soovin seista selle eest, et erivajadustega inimeste huvid oleksid tagatud ja diskrimineerimiseta kaitstud olenemata valdkonnast. Erivajaduse puhul on minu jaoks tegemist teemaga, mis puudutab elu loomuliku osana rohkemal või vähemal määral igat inimest. Soovides baseeruda inimlikkusele ja väärtustades kõike head ja erilist, mida on kahtlemata igas inimeses, soovin anda oma panuse inimväärikuse ja igaühe enesemääramisõiguse tagamisele. EPIKojas nõustajana töötamine on loomulik jätk senisele tööalasele ja isiklikule arengule ning loodan olla olemas oma teadmiste ja isikuomaduste pinnal nii erivajadustega inimeste kui ka ühiskonna jaoks, andes samas panuse ka toetava kolleegina.

Teised Kristist: Kristi töötab meist kõigist enim eesliinil, silmast-silma nõustades. Oleme märganud, et võimalus erivajadustega inimesi aidata, kasutades parimal moel oma kompetentse, paneb Kristi silmad särama. Iseäranis siis, kui kliendijuhtumid on keerukad, kuid lahenevad klienti päriselt toetaval viisil. Kristi on meie tiimi ainus jurist ning seeläbi meie kõigi jaoks oluline õppimise ja arengu allikas. Ta on ka ise agar õppima – tunneb elavat huvi Eesti Puuetega Inimeste Koja toimimise, meie liikmete käekäigu ning koja eesmärkide saavutamise vastu. Kuigi Kristi töö pole kergete killast, suudab ta mingi ime läbi säilitada optimistliku meeleolu ja sirge selja.

Peaspetsialist
Tel: +372 661 6614
E-post: vladislav.velizanin@epikoda.ee

Vladislav Veližanin

Vladislav endast: Mina olen ennekõike aktiivne kodanik – püüd tulemuslikult võtta osa ühiskondlikust elust on suuresti määranud minu senise käekäigu ja annab mulle energiat igapäevaseks tegutsemiseks. Minu professionaalne teekond algas noorteühingust „Avatud Vabariik“, kus juba gümnaasiumi ajal viisin läbi rahvusvähemustele suunatud kodanikuhariduse lõimumisprojekte. Omandasin esimese kõrghariduse kommunikatsioonivaldkonnas Tallinna Ülikoolis (ja osaliselt vahetusõpilasena Erasmuse Ülikoolis Hollandis), seejärel töötasin mõnda aega PR-agentuuri konsultandina. EPIKoda on minu jaoks enam kui üksnes töö: see on eluviis, mille raames pühendun ennast kodanikujärelevalve missioonile, heade praktikate ja sidusamate kogukondade loomisele.

Teised Vladislavist: Vladislavi puhul ei saa märkamata jääda tema aktiivne suhtlemismaneer ja see, et ta väärtustab arvamuste rohkust ning soovib panustada ühiskonna paremasse toimimisse. Temaga suhtlemisel jääb alati tunne, et kui ta ise ei saa konkreetset asja ette võtta, siis ta soovib innustada selleks teisi. Digiinimesena suudab Vladislav orienteeruda paljudes EPIKoja meediaalastes ettevõtmistes ning tänu suhtlemisoskusele on garanteeritud nii aktiivne osaleja, kui ka eestvedaja roll.

Peaspetsialist
E-post: mari.puuram@epikoda.ee

Mari Puuram

Mari endast: Bakalaureuse õpingud läbisin Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride suunal spetsialiseerudes itaalia keelele aastaks 2011. Hetkel olen vahetanud eriala ja teostan õpinguid avalikus halduses Tallinna Ülikooli riigiteaduste magistrantuuris. Mu varasemad töökogemused on olnud valdavalt inimesekesksed - olen töötanud nii spetsialisti kui ka konsultandina. EPIKojas soovin panustada ligipääsetavuse alase töö kaudu parema ühiskonna loomisesse ja valdkonnaspetsiifiliste teadmiste ning oskuste ühendamiseks nii, et kõik ühiskonna liikmed tunneksid end väärtuslike ja teretulnutena, omades võimalusi ja juurdepääsu võrdsetel alustel toimimiseks.

Teised Marist: Mari tuli meeskonda erasektorist 2021. aasta sügisel ja lülitus edukalt Koja mitmekülgse töösse nagu oleks see tema jaoks loodud. Mitmed olemasolevad ja alles tekkivad töösuunad on sattunud Mari hoole alla ning tulemused annavad kolleegidele rõõmu ja kindlustunnet. Inimesena on ta suurepärane töökaaslane ning spetsialistina täpne, kohusetundlik ja kiiresti arenev.

Projektijuht
GSM: +372 5014164
E-post: meelis.joost@epikoda.ee

Meelis Joost

Meelis endast: Olen õppinud graafilist disaini ja keeli – eesti keelt Tartu Ülikoolis ja norra keelt ning kirjandust Oslo Ülikoolis. EPIKojas töötan välissuhete arendajana 2001. aastast – esmalt osalise koormusega, kuid alates 2003.aasta suvest täiskoormusega. Alates 2004 tegutsen EPIKoja käepikendusena Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees. Olen ka 2003 asutatud Sihtasutus Eesti Agrenska Fond EPIKoja poolne juhatuse liige. Töö EPIKojas on vaheldusrikas – kohtun oma välissuhete arendamise ja Euroopa Liidu teemalises tegevuses väga paljude erinevate inimestega.

Teised Meelisest: Kuigi esmapilgul võib tunduda, et Meelis veedab suurema osa oma ajast välismaal või lennujaamas, on ta vaatamata sellele meeskonna jaoks alati olemas. Pikaajaline töökogemus puuetega inimeste organisatsioonis, annab talle hindamatu teadmiste- ja kogemusepagasi. Ta on hea esineja, tähelepanelik kuulaja ning emotsionaalne suhtleja. Oma seisukohti kaitseb ta kirglikult, isegi kui see võib viia teda teistega vastuollu.

Selleks, et meie tegemised sujuksid ladusalt ning maja külalised tunneksid ennast hästi, on igapäevaselt abiks:

Tiiu Lill
Maja perenaine
Tel: +372 661 6629

Tiiu on EPIKoja hea haldjas, kes seisab hea selle eest, et kõik üritused meie majas kulgeksid viperdusteta. Tiiu oma töös on äärmiselt kohusetundlik ja täpne. Oma lahke ja sõbraliku olemusega võlub ta nii meie maja enda inimesi kui ka külalisi väljastpoolt.

Andrus Helenurm
Valvur
Tel: +372 661 6629

Ene Oga
Valvur
Tel: +372 661 6629

Rein Järve
hoovikoristaja
Tel: +372 661 6629

Olga Moler
koristaja
Tel: +372 661 6629

Raamatupidamisteenust osutab Arendusprojektide Keskus T&T
Kontaktisik Anne Tang
GSM: +372 50 93 827, +372 51 03 023
E-post: pdc@pdc.ee

Illustratsioon: mees suure luubiga lugemas paberilehte.
ÜLES