Eesti Puuetega Inimeste Koda MTÜ

Head EPIKoja külalised!

Eesti Puuetega Inimeste Koja maja asub Toompuiestee 10, Tallinn.

Tagamaks, et teie pöördumise hetkel ei ole EPIKoja meeskond kohtumistel osalemise ja koolitamisega hõivatud, palume nõustamisele telefoni või e-posti teel aeg kokku leppida.
E-post: epikoda@epikoda.ee, telefon: 661 6629

Murede ja küsimuste korral palun võtke meiega ühendust
Üldtelefon: +372 661 6629
Üldmeil: epikoda@epikoda.ee
Facebook: facebook.com/EPIKoda

Eesti Puuetega Inimeste Koda ehk EPIKoda on katusorganisatsioon, ühendades Eesti puuetega inimeste ühendusi ning liite. EPIKoda asutati 26. veebruaril 1993 ning meie koosseisu kuulub 15 maakonna puuetega inimeste koda ning 34 üleeestilist puude- või kroonilise haiguse spetsiifilist liitu ja ühendust. Lisaks 6 toetajaliiget. Kokku esindame ligi 300 organisatsiooni.

Omades puuetega inimesi puudutavates küsimustes valdkondlikku pädevust ja kompetentsi, osaledes esindus- ja eestkosteorganina puuetega inimesi puudutavate poliitikate kujundamises ning teades läbi igapäevase võrgustiku töö puuetega inimeste olukorda, oleme esmaseks kontaktiks puuetega inimesi puudutavates küsimustes.

Registrikood 80014660
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Arveldusarve nr. EE28 1010 0520 3058 4000 SEB

Eesti Puuetega Inimeste Koda on kantud tulumaksuga mittemaksustavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Tegevjuht
Tel: +372 661 6393 või +372 5401 0441
E-post: maarja.krais-leosk@epikoda.ee

Maarja Krais-Leosk

Maarja endast: Kõrghariduse olen omandanud nii sotsiaaltöös kui õigusteaduses. Suurem osa tööelust on möödunud Sotsiaalministeeriumis erinevate hoolekande valdkonna teemadega tegeledes. Olen suur sotsiaalvaldkonna fänn ning minu südameteemad on seotud avatud ja arenenud ühiskonnaga, kus austatakse erinevusi, lähtutakse võrdsest kohtlemisest ja võrdsete võimaluste tagamisest ning hinnatakse iga inimese väärtust, sõltumata sellest, milline tema stardipositsioon või elu keerdkäigud on olnud.

Toetuste- ja teenustealase huvikaitse nõunik
Tel: +372 5401 0462
E-post: kristi.kahar@epikoda.ee

Kristi Kähär

Kristi endast: Olen lõpetanud 2020. aastal magistriõpingud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal. Kogu oma senise tööelu olen sisustanud sotsiaalvaldkonnas – valdavalt otseses töös inimestega neile sobivaid teenuseid ja toetusi leides, sinna hulka ka pisut inimese vaates teenuse kvaliteeti panustades. Kogu oma senise praktika jooksul olen alati kaasas kandnud mõtteid ja küsimusi, kas hetkel toimivad süsteemid päriselt toetavat inimest ja inimväärse elu elamist. Usun, et varasemad teadmised ja kogemused avalikus sektoris töötamisest aitavad mind Eesti Puuetega Inimeste Koja töös Inimeste huvide eest seismisel.

Ligipääsetavuse alase huvikaitse nõunik
Telefon: +372 5401 0437
E-post: mari.puuram@epikoda.ee

Mari Puuram

Mari endast: Bakalaureuse õpingud läbisin aastaks 2011 Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride suunal, spetsialiseerudes itaalia keelele. Hetkel olen vahetanud eriala ja õpin avalikku haldust Tallinna Ülikooli riigiteaduste magistrantuuris. Mu varasemad töökogemused on olnud valdavalt inimesekesksed. Olen töötanud nii spetsialisti kui konsultandina. EPIKojas soovin panustada ligipääsetavuse alase töö kaudu parema ühiskonna kujundamisele ning valdkonnaspetsiifiliste teadmiste ja oskuste abil panustada kaasava ühiskonna loomissesse nii, et kõik liikmed tunneksid end väärtuslike ja teretulnutena, omades võimalusi ja juurdepääsu võrdsetel alustel toimimiseks.

Teised Marist: Mari tuli meeskonda erasektorist 2021. aasta sügisel ja lülitus edukalt Koja mitmekülgse töösse nagu oleks see tema jaoks loodud. Mitmed olemasolevad ja alles tekkivad töösuunad on sattunud Mari hoole alla ning tulemused annavad kolleegidele rõõmu ja kindlustunnet. Inimesena on ta suurepärane töökaaslane ning spetsialistina täpne, kohusetundlik ja kiiresti arenev.

Tervishoiualase huvikaitse nõunik
Tel: +372 54010461
E-post: katrin.nugis@epikoda.ee

Katrin Nugis

Katrin endast: Esmane kõrgharidus on mul turunduse suunal. Sotsiaalvaldkonda sattusin 20 aastat tagasi, kui perre sündis raske puudega laps. Eelkõige soovist teada rohkem ja ise oma tütre toetamisega paremini toime tulla asusin koolitustel käima. Läbisin nii tugiisiku kui tegevusjuhendaja pika koolituse. Juba tegevusjuhendate koolitusel tundsin, et tahan seda valdkonda põhjalikumalt tunda ja alustasin õpinguid Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö magistrantuuris, mis on hetkel lõpusirgel. Samuti olen läbinud täiskasvanute koolitajate koolituse ja hetkel koolitan Koolitaja OÜ tugiisikuid ja tegevusjuhendajaid arengupsühholoogiaga seotud teemadel. 20 aasta jooksul olen tegelenud vähemal või suuremal määral erivajadustega inimeste huvikaitsega, kas siis vabatahtlikuna või töö kaudu. Enne EPIKotta tulekut töötasin Rapla Vallavalitsuses juhtumikorraldajana ISTE projektis, mis tegeleb psüühilise erivajadusega inimestega, pakkudes neile ja nende pereliikmetele tuge ja teenuseid kodu lähedal.
EPIKojas panustan huvikaitse alal peamiselt terviseteemadel, et oleksime esindatud ja meie häält oleks kuulda igal tasandil riigis. Samuti kasutan oma seniniseid kogemusi ja teadmisi ka teistes huvikaitse valdkondades. Eesmärgiks on, et erivajadusetega inimesed saaksid elada inimväärset elu, olla kaasatud ühiskonda läbi võrdsete võimaluste, et osaleda erinevates eluvaldkondades ning nende õigused oleks seal kaitstud.

Hariduse- ja tööalase huvikaitse nõunik
Tel: +372 5401 0452
E-post: kadri.palk@epikoda.ee

Kadri Palk

Kadri endast: Sotsiaalvaldkonnaga olen isikliku kogemuse kaudu tihedalt seotud alates aastast 2015. Töötanud mõnda aega Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, jõudsin äratundmisele, et selles valdkonnas soovin jätkuvalt panustada ka edaspidi. EPI Koja meeskonnaga liitumine näis õige ja sobiv jätk, võimaldades senisest enam süvitsi tegeleda kindlate huvikaitse suundadega. Puuetega noorte ja ka täisealiste haridus ning tööhõive on valdkonnad, kus loodan omalt poolt panustada ning igati abiks olla paremate ja toimivate lahenduste leidmisel.

Jurist
Tel: +372 6715909
E-post: kristi.rekand@epikoda.ee

Kristi Rekand

Kristi endast: Olen omandanud magistrikraadi sotsiaatöö ja õiguse erialal ning töötanud senini nii avalikus kui ka kolmandas sektoris. Eriline huvi ja võiks öelda, et isegi missioon seondub psüühiliste erivajadustega inimeste ning nende põhi-ja inimõiguste kaitsega. Usun, et ilma liialdusteta võib öelda, et olen hingest inimõiguslane ning soovin seista selle eest, et erivajadustega inimeste huvid oleksid tagatud ja diskrimineerimiseta kaitstud olenemata valdkonnast. Erivajaduse puhul on minu jaoks tegemist teemaga, mis puudutab elu loomuliku osana rohkemal või vähemal määral igat inimest. Soovides baseeruda inimlikkusele ja väärtustades kõike head ja erilist, mida on kahtlemata igas inimeses, soovin anda oma panuse inimväärikuse ja igaühe enesemääramisõiguse tagamisele. EPIKojas juristina töötamine on loomulik jätk senisele tööalasele ja isiklikule arengule ning loodan olla olemas oma teadmiste ja isikuomaduste pinnal nii erivajadustega inimeste kui ka ühiskonna jaoks, andes samas panuse ka toetava kolleegina.

Teised Kristist: Kristi töötab meist kõigist enim eesliinil, silmast-silma nõustades. Oleme märganud, et võimalus erivajadustega inimesi aidata, kasutades parimal moel oma kompetentse, paneb Kristi silmad särama. Iseäranis siis, kui kliendijuhtumid on keerukad, kuid lahenevad klienti päriselt toetaval viisil. Kristi on meie tiimi ainus jurist ning seeläbi meie kõigi jaoks oluline õppimise ja arengu allikas. Ta on ka ise agar õppima – tunneb elavat huvi Eesti Puuetega Inimeste Koja toimimise, meie liikmete käekäigu ning koja eesmärkide saavutamise vastu. Kuigi Kristi töö pole kergete killast, suudab ta mingi ime läbi säilitada optimistliku meeleolu ja sirge selja.

Omastehooldajate veebilahenduse projektijuht (ESF rahastus)
Tel: +372 5401 0449
E-post: tauno.asuja@epikoda.ee

Tauno Asuja

Tauno endast: Olen aastal 2005 lõpetanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö õpingud ning ülikooli algusaastatest töötanud valdkonnas- alustanud lastekaitsest ja üsna pea leidnud ennast töötamast vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimestega. Pikim töökogemus on olnud 8 aastat Tallinna Puuetega Inimeste Koja igapäevast tööd juhtides, mis on andnud väärtusliku ja hindamatu kogemuse isikliku arengu seisukohast. Töö kolmanda sektori organisatsioonis paelub eeskätt mitmekülgsete väljakutsetele lahenduste leidmise, uute algatuste käivitamise ja vajaduses pidevalt uusi oskusi ja teadmisi omandada.

Teised Taunost: Tauno oskas kohe “ujuda” kui ta meiega liitus – põhjuseks varasem pikaaegne kogemus Tallinna Puuetega Inimeste Kojast. Tööd tehes on Tauno heatujuline, mitmekülgne ja täpne. Ta märkab detaile, kuid oskab samal ajal ka suurt pilti silme ees hoida.

Maja perenaine
Tel: +372 5401 0436

Tiiu Lill

Tiiu on EPIKoja hea haldjas, kes seisab hea selle eest, et kõik üritused meie majas kulgeksid viperdusteta. Tiiu oma töös on äärmiselt kohusetundlik ja täpne. Oma lahke ja sõbraliku olemusega võlub ta nii meie maja enda inimesi kui ka külalisi väljastpoolt.

Raamatupidamisteenust osutab Arendusprojektide Keskus T&T
Kontaktisik Anne Tang
GSM: +372 50 93 827, +372 51 03 023
E-post: pdc@pdc.ee

Anne Tang

Valvur
Tel: +372 661 6629

Ene Oga

Valvur
Tel: +372 661 6629

Andrus Helenurm

Hoovikoristaja
Tel: +372 661 6629

Rein Järve

Olga Moler
koristaja
Tel: +372 661 6629

Illustratsioon: mees suure luubiga lugemas paberilehte.
ÜLES