Üldkoosolek

EPIKoja kõrgeim organiks on üldkoosolek, kus ühingu igal liikmel on üks hääl. Ühingu üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt kaks korda aastas.

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

  • Põhikirja muutmine.
  • Juhatuse liikmete ja juhatuse esimehe määramine ja tagasikutsumine.
  • Revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine.
  • Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine.
  • Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.
  • Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

Üldkoosolekute protokollid:

Illustratsioon: mees peab kõnet, taustal kuulavad erinevas vanuses inimesed.
ÜLES