Liitu meiega!

EPIKoja liikmeks vastuvõtmist taotlev juriidiline isik:

  • Peab olema kas üleriigiline puudespetsiifiline organisatsioon või katusorganisatsioon või maakondlik puuetega inimeste koda.
  • Liikmeks astumise taotlemise hetkeks peab organisatsioon olema tegutsenud vähemalt ühe aasta.
  • Puuetega inimesed ja pereliikmed või nende organisatsioonid peavad moodustama vähemalt 51% liikmeskonnast ning juhtorganitest. 

Samuti on võimalik meiega liituda toetajaliikmena. EPIKoja toetajaliikmeteks saavad olla juriidilised isikud, kelle peamine tegevusvaldkond on seotud puuetega inimestega või kes panustavad ühingu eesmärkide saavutamisse rahaliselt või muude toetavate tegevustega. 

Ühingu liikmeks astumiseks esita juhatusele vajalikud dokumendid:  kirjalik avaldus, põhikiri ja registrikaart.

Mis saab edasi?
Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus ühe kuu jooksul. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, on õigus nõuda, et liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

Loe lähemalt liikmeks astumise kohta EPIKoja põhikirjast.

Illustratsioon: ratastoolis naine vestleb teise naisega.
ÜLES