Toetus puudega lapse perekonnale

Eestis vastutab puudega lapse perekonna toetuse eest nii riik kui ka kohalik omavalitsus. Kui riiklik abi on ühesugune üle Eesti, siis kohaliku omavalitsuse teenused võivad piirkonniti erineda. See võib sõltuda omavalitsuse võimekusest, kuid ka asjaolust, et omavalitsuses pole olnud veel vajadust erivajadusega lapsele vajalikke teenuseid arendada. Kõige põhjalikuma ülevaate võimalustest saab anda sinu kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötaja.

Kuna puudega last kasvataval perekonnal on mitmesuguseid lisakulusid, on riik loonud peredele vastavad sotsiaaltoetused, et tagada võimalikult iseseisev toimetulek ning võrdsed võimalused õppimiseks ja töötamiseks. Puudega lapse peres on lisakulutused abi- ja hooldusvahenditele, ravimitele, transpordile, õppimisele jm. Üldjuhul katavad toetused kulutusi kahjuks vaid osaliselt.

ÜLES