Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Esimesest aprillist tõuseb keskmine pension 700 euroni

03.04.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Tekst

Alus: „Sotsiaalministeeriumi pressiteade 16.03.2023“

Valitsus kinnitas 2023. aasta indeksi,
millega arvutatakse riiklikku pensioni:
see on 1,139.

See tähendab, et pensionid tõusevad 13%.

Igal kevadel arvutatakse,
kui palju tõusid möödunud aastal
hinnad ja palgad keskmiselt.

See keskmise tõusu number on indeks.

Indeksi järgi arvutatakse,
kui palju peaks tõusma pension.

Vaata ka: https://vaimupuu.ee/pensioni-indekseerimine/
https://vaimupuu.ee/protsent-ja-terviku-jagamine/

Pensionid

aprillist tõuseb keskmine pension 700 euroni.

„Pensionitõus peab käima
koos palkade ja elu-kalliduse tõusuga.

Selle aasta pensionitõus on viimase 15 aasta suurim.

Lisaks saavad pensionärid saavad kasu
uuest tulumaksu seadusest
ja 20-eurosest era-korralisest pensioni-tõusust,“
ütles minister Signe Riisalo.

Keskmine pension jääb tulumaksuvabaks.

Tulumaksu-vabastuse summa on 704 eurot.

Rahvapension on 336,39 eurot.

Pensioni baasosa suuruseks saab 317,9 eurot,
aastahindeks 8,684 eurot.

Uue indeksi järgi arvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist.

Oma uue pensioni suurust saad vaadata siit:

Lisainfo: telefonil 612 1360 (sotsiaalkindlustusamet).

Töövõime-toetused

Ka töövõime-toetuste päeva-määrad tõusevad 13%.

Ühe päeva summa on 18,60 eurot.

Ühe kuu töövõime-toetus keskmiselt:

• puuduva töövõime korral: 558 eurot kuus
• osalise töövõime korral: 318,06 eurot kuus

Töövõime-toetust arvutab töötu-kassa iga kuu eraldi.

aasta indeksit kasutatakse ka
töö-õnnetuste ja kutse-haiguste
kahju-hüvitiste arvutamisel.

ÜLES