Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Järgmisest aastast läheb eri-vajadusega laste perede elu lihtsamaks

01.06.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Aprillis (13.04.2022) võeti Riigikogus vastu seadus,
mis parandab eri-vajadusega laste perede olukorda.

Alus: Sotsiaalministeeriumi pressiteade 11.05.2022
Toimetanud: Vaimupuu
Testinud: Rapla Vahtra Tugikeskus

2023. aastast on omavalitsustel lihtsam jõuda abivajavate peredeni.

Praegu peab lapsevanem ise omavalitsusele teatama,
kui tema lapsel on abivajadus.

Edaspidi annab riik kohe omavalitsusele teada,
kui nende piirkonnas on kellelegi taotletud puuet.

Puude taotlemine näitab, et taotlejal on abivajadus.

Nii saab omavalitsus perele kohe abi pakkuda,
et abivajadus ei läheks suuremaks.

Uus seadus kergendab eri-vajadusega laste vanemate elu,
sest tihti ei tule nad ise selle pealegi, et võiksid abi paluda.

Raske ja sügava puudega laste tugiteenuste toetusfondi kasutamine muutub vabamaks.

Iga omavalitsus saab riigilt raha selleks,
et oma eri-vajadusega lapsi toetada.

Varem oli täpselt kindlaks määratud,
missugused lapsed missugust toetust saama peavad.

Edaspidi on igal omavalitsusel õigus jagada raha vastavalt abivajadusele.

See tähendab, et abi võivad saada ka need lapsed,
kellel pole puude raskusastet määratud,
aga kes siiski vajavad tuge ja abi.

Juba tänavu läheb lihtsamaks abivahendite kättesaamine.

Nüüd on võimalik taotleda abivahendeid juba enne,
kui puude raskusaste või töövõime on hinnatud.

See tähendab, et kui puuet pole veel määratud,
ent abivahendit on juba vaja,
saab seda taotleda.

Sellised abivahendid on näiteks proteesid:
silmaproteesid, käeproteesid, jalaproteesid.

See seadus hakkas kehtima 1. mail 2022.

Puudega lapsed saavad abivahendeid
90-protsendilise soodustusega
kuni 18-aastaseks saamiseni.

See tähendab, et pere maksab abivahendi eest vaid 10 protsenti.

Varem said vähenenud töövõimega lapsed,
kellel puude raskusastet pole määratud,
90-protsendilist abivahendite soodustust
vaid kuni 16-aastaseks saamiseni.

Nüüd saavad 90-protsendilist soodustust
ka 16-17-aastased vähenenud töövõimega noored.

See seadus hakkas kehtima 8. mail 2022.

Loe lisaks:
Erivajadusega laste tugisüsteemi reform:

sm.ee/et/erivajadusega-laste-tugisusteemi-reform-0

Muudatused seadustes:
sm.ee/et/sotsiaalhoolekande-seaduse-ja-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eelnou

Abivahendite hüvitamise tingimused:

sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale

Originaalartikkel: Vaimupuu artikkel vaimupuu.ee/jargmisest-aastast-laheb-eri-vajadusega-laste-perede-elu-lihtsamaks

ÜLES