Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Riigikogu võttis vastu toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse.

15.06.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Riigikogu võttis vastu
toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse.

Uus seadus muudab mõned tooted ja teenused

ning info nende kohta
kõigile inimestele ligipääsetavamaks.

Uus seadus ütleb:
3 aasta pärast, aastal 2025,
peab olema kõigil lihtne kasutada
neid tooteid:

• arvutid ja arvuti-programmid
• makse-terminalid (kaardi-makse-seadmed, sularaha-automaadid)
• iseteenindus-terminalid (järjekorra-automaadid)
• interaktiivse andmetöötlus-võimsusega terminal-seadmed (pileti-automaadid)
• e-lugerid (seadmed, millega loetakse e-raamatuid)

ja neid teenuseid:

• elektroonilise side teenused (näiteks: häda-abi teenus)
• audio-visuaal-meedia teenused (filmide ja videote vaatamine)
• transpordi-teenused
• tarbijale suunatud pangandus- ja rahandus-teenused
• e-raamatud
• e-kaubandus

Uus seadus on eriti oluline:
• nägemispuudega inimestele
• kuulmispuudega inimestele
• liikumispuudega inimestele
• lugemisraskustega inimestele

Sotsiaal-kaitse-minister Signe Riisalo ütles:
„Ligipääsetavus tähendab, et
kõigile on loodud võrdsed võimalused
ühiskonnas osalemiseks.“

Uue seaduse vastu võtmisega
võetakse üle Euroopa Liidu ligipääsetavuse direktiiv.
See tähendab, et uus seadus järgib neid reegleid,
mis kehtivad ka teistes Euroopa Liidu riikides.

Uuest seadusest saavad kasu nii tarbijad kui ettevõtjad.
Inimesed saavad toodetest ja teenustest paremini aru
ja kasutavad neid meelsamini.

Ettevõtted, kelle tooted ja teenused on ligipääsetavad,
saavad kergemini müüa neid ka teistesse Euroopa riikidesse.

Ettevõtjatel ja asutustel on aega 3 aastat,
et oma tooted ja teenused ligipääsetavaks muuta.

Nõuded hakkavad kehtima 28. juunil 2025. aastal.

Uue seaduse tegid:
• majandus- ja kommunikatsiooni-ministeerium
• rahandus-ministeerium
• sise-ministeerium
• kultuuri-ministeerium
• sotsiaal-ministeerium

ÜLES