2025. aastast tõusevad vajaduspõhiselt puudetoetused ning paraneb abivahendite kättesaadavus

20.10.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Pressiteade
Sotsiaalministeerium
19. oktoober 2023

Tulenevalt saabuvatest maksumuudatustest tõstetakse 2025. aastal vajaduspõhiselt sügava puudega tööealiste inimeste ning sügava puudega laste toetusi ning parandatakse abivahendite kättesaadavust 5,9 miljoni euro eest.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul peame maksumuudatuste kontekstis kindlasti arvestama erinevate maksutõusude mõjuga nendele inimestele, keda muutused majanduses enim puudutavad. “Puuetega inimeste seas elas 2021. aastal suhtelises vaesuseses 51,7% protsenti inimestest, kui samal ajal kogu rahvastikust oli see number 22,8%. Ilmajäetusega oli see number 2022. aastal koguni 17,5%, kui samas kogu rahvastikus on see näitaja 7%,” lisas Riisalo.

“Puudega inimeste elujärje parandamiseks oleme pidevas suhtluses olnud nüüd ja ka edaspidi puuetega inimeste esindusorganisatsioonidega, kellega praegugi pakutud meetmeid täpsustame. Soovin siinkohal tänada EPIKoda, nende avatuse ning valmiduse eest koostööks” ütles Riisalo.

Puudega inimeste üldise heaolu ning hakkamasaamise toetamiseks tõstab sotsiaalministeerium erinevaid vajaduspõhiseid toetusi kogumaksumusega 5,9 miljonit eurot.

Ühe meetmega kahekordistakse sügava puudega tööealiste inimeste toetus ning lisatakse 30 eurot sügava puudega laste toetusele, tõstes eelnimetatud toetused vastavalt 100 ja 270 euroni kuus. Toetuste tõstmise mõju riigieelavele on ca 3,8 miljonit eurot aastas.

1,7 miljonit eurot suunatakse abivahendite kättesaadavuse parandamiseks ning abivahendite omaosaluse vähendamiseks nii laste kui täisealiste puhul.

Lisaks võimaldakse tööealistel inimestel taotleda soodustusega abivahendeid ilma puude või töövõime langust määramata, et teatud olukordades abivahenditeni kiiremini jõuda. Selle meetme kogumaksumus on ca 300 000 eurot aastas.

Riigieelarve strateegiaga on otsustatud ka järgneval neljal aastal suunata 6,2 miljonit eurot aastas erihoolekandeteenuse pakkumisele, 3 miljonit laste rehabilitatsiooni teenuse täiendavaks pakkumiseks ning 5 miljonit eurot harvikhaigustega laste ravi toetamiseks.

Vajaduspõhised puudetoetused ning abivahendite kättesaadavuse meetmed on planeeritud rakendada 2025. aastal.

ÜLES