Aita hinnata puudega inimesi käsitlevat Euroopa strateegiat 2010-2020

21.10.2019 | Jaga Facebookis

Euroopa Komisjoni palub hinnata olemasolevat puudega inimesi käsitlevat Euroopa strateegiat 2010-2020.

Puudega inimesi käsitlev Euroopa strateegia 2010-2020 on puudega inimeste valdkonda käsitlev Euroopa Liidu (EL) peamine poliitiline dokument. Selles on sätestatud eesmärgid ja meetmed puudega inimesi käsitleva poliitika rakendamiseks ELi tasandil. Puudestrateegia on ühtlasi on vahend, mida kasutatakse näiteks ÜRO puudega inimeste õiguste konventsiooni rakendamiseks ELi tasandil.

Kuna puudestrateegia lõpeb 2020. aastal, hindab Euroopa Komisjon selle senist rakendamist. Avaliku konsultatsiooni eesmärk koguda võimalikult paljudelt sidusrühmadelt tõendeid ja arvamusi, et hinnata strateegia asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust, ühtsust ja Euroopa lisaväärtust.

Hindamiseks ei ole vaja eelnevaid teadmisi strateegiast ega selle sisust! Küsitlus on eesti keeles ning vastamiseks võib kasutada ka lihtsustatud versiooni. Vastamiseks on aega kuni 13. novembrini.

Tagasisidet palutakse nii organisatsioonidelt kui kodanikelt – seega mida laiem osalus, seda parem tagasiside ka Euroopa Komisjonile.

ÜLES