Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Alates märtsikuust saavad tasuta kirjutustõlketeenust kasutada ka vanaduspensioniealised

16.03.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Alates märtsikuust on kuulmislangusega pensioniealistel, kellele on määratud kuulmispuue, võimalus Sotsiaalkindlustusameti kaudu tellida tasuta kirjutustõlke teenust.

Tööealised kuulmislangusega ja määratud vähenenud töövõimega inimesed on saanud kirjutustõlget tasuta tellida juba alates 2019. aastast.

Kirjutustõlketeenus on mõeldud eelkõige vaegkuuljatele või hea eesti keelega kurtidele inimestele, kelle jaoks kirjutustõlk teeb kuuldava teksti kirjalikuks tekstiks, mida saab ekraanilt kohe lugeda.

Tõlge toimub alati ainult ühe keele sees ehk eesti kõnekeelest eesti kirjakeelde.

Loe lisa Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Vaata kirjutustõlketeenust tutvustavat videot: youtube.com/watch

ÜLES