Eesti Puuetega Inimeste Koda alustas koostööd „Ligipääsetavate turismimarsruutide arendamiseks” (Access Routes)

01.11.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Projekti peamine elluviija ja juhtpartner – Kurzeme Arenguagentuur koostöös 4 partneriga Lätist ja Eestist alustas koostööd turismisihtkohtade arendamiseks ja kaardistamiseks. Lisaks juhtpartnerile osalevad projektis:

Vidzeme Arenguagentuur, www.vidzeme.lv
Eesti Puuetega Inimeste Koda, www.epikoda.ee
Võru maakonna arenduskeskus, www.vorumaa.ee
Tartu maakonna turismisihtasutus - Lõuna-Eesti DMO, www.visitsouthestonia.com

Loodus ja kultuuripärand on riiklikud väärtused, mis aitavad kaasa elukvaliteedi parandamisele ning on olulised haridusvaldkonnas, aga ka vaba aja veetmiseks. Kas nende kättesaadavus on tagatud kõigile? Projekti eesmärk on laiendada ligipääsetavate turismisihtkohtade võrgustikku mapeirons.eu lehel ja kaardistada kokku 30 ligipääsetavat 1-3 päevast marsruuti Lätis ja Eestis. Mapeirons.eu lehele lisatakse loodusturismiga seonduvat, matkaradu, kultuuripärandikohti, teisi huvipunkte, toitlustus- ja majutusteenuseid Vidzeme maakonnas ja Lõuna-Eestis. Projekti üheks eesmärgiks on luua taktiilseid ja komabatavaid lahendusi 12 asukohas Lätis (Kurzeme ja Vidzeme) ning 9 asukohas Lõuna-Eestis.

Värskes õhus liikumine võib olla keeruline selliste takistuste tõttu nagu liiga kitsas, liiga järsk või kivine teelõik, aga ka põhjusel, et ligipääs teabele ja teenustele ei ole tagatud. See mõjutab mitte ainult puuetega inimesi, vaid ka lapsevanemaid, vanemaealisi inimesi ning kokkuvõttes palju suuremat osa elanikkonnast, kui me arvame. Keskkonna ja teenuste kohandamine kõigile on oluline nii sotsiaalses kui ka majanduslikus mõttes. See on Eesti-Läti programmi piirkonna ühine väljakutse, mis nõuab piiriülest lähenemist, et pakkuda ligipääsetavat teavet, keskkonda ja teenuseid.

Riikide ülene lähenemine aitab arendada ja tagada ühtset miinimumligipääsetavust ning luua „Puuetega inimestele sõbralikud turismisihtkohad“ kvaliteedimärki. Projekti fookuses on samuti ligipääsetavuse alase info levitamine ning teadlikkuse tõstmine.

ÜLES