Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Kutse infotunnile: DiscoverEU Inclusion meede 18-aastastele noortele reisile minekuks Euroopasse

20.07.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Kutsume teid osalema Haridus- ja Noorteameti poolt korraldatavale infotunnile, et anda ülevaade noorte õpirändeprojektist DiscoverEU Inclusion, mis sel sügisel esimest korda avaneb. Infotunnile on oodatud noored, nende tugiisikud ja lapsevanemad.

DiscoverEU kaasamismeede annab võimaluse reisida Euroopasse, et pakkuda noortele kasulikke teadmisi, eluks vajalikke oskusi ja pädevusi, aga samal ajal ka paremini mõista Euroopa kultuuri ning mõtiskleda euroopalike väärtuste üle. Meede on mõeldud noortele, kes on reisile mineku ajaks juba saanud 18-aastaseks. Osaleda saavad ka need, kes reisi ajal saavad 19-aastaseks. Reisil osalemine toimub kas iseseisvalt või koos juhendaja/tugiisikuga.

Projekti käigus läheb ühest või mitmest osalejast koosnev rühm (osalejate rühma) DiscoverEU raames toimuvale reisile. Reisi korraldamises, ettevalmistamises, elluviimises ja järeltegevustes (ja ka näiteks võimalike parterite leidmisel sihtkohas jms) peab noor ise osalema.

Projekt saab alata ajavahemikus 01.03.2023 - 31.08.2023 ning kesta 3-18 kuud. Sõltuvalt projekti algusajast ja kestvusest selgub ka reisimise ajavahemik. Nt kui projekt algab 01.03.2023 ja kestab 12 kuud, siis saab reis toimuda ajavahemikus 01.03.2024 kuni 28.02.2024.

Tegevuskava näeb ette lühikest Euroopa ringreisi 1–5 erivajadusega noortest koosnevale grupile. Õppeperioodi jooksul tegeletakse tegevuse kavandamisega reisil, reisi ettevalmistamist ja selle elluviimist ning ka järelmeetmeid pärast reisi.

• Reisikogemuse kavandamine (tegevus(t)ega seotud vajaduste, eesmärkide, õpiväljundite, tegevus/, liigi, ajakava kindlaksmääramine, reisi planeerimine jms);
• ettevalmistamine (praktilised korraldused algatuse „DiscoverEU“ raames toimuvaks reisiks, lepingute sõlmimine sidusrühmadega, keelealaste / kultuuridevaheliste / õppimisega seotud / kultuuriliste / keskkonnaalaste / digitehnoloogiaga seotud tegevuste korraldamine, osalejate väljasõidueelse ettevalmistusega seotud ülesanded jms);
• tegevuste elluviimine algatuse „DiscoverEU“ raames toimuval reisil;
• järelmeetmed (sealhulgas tegevuste hindamine, osalejate õpiväljundite kindlakstegemine ja dokumenteerimine ning projekti tulemuste levitamine ja kasutamine).

Infotunnis saate ülevaate:

  • taotlustingimustest
  • rahastusskeemist

Infotund toimub 13.09.2022 kell 13:00 -14:00 veebikeskkonnas Zoom. Link saadetakse registreerunutele hiljemalt 12.09.2022.

Registreerimise link on SIIN. Rohkem infot DiscoverEU Inclusion meetme kohta SIIN.

ÜLES