Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub märkama ja looma ligipääsetavaid lahendusi

19.05.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Maikuu kolmandal neljapäeval tähistatakse rahvusvahelist ligipääsetavuse päeva, mille eesmärk on panna inimesed kaasa mõtlema enam kui miljardi puudega inimese juurdepääsule ja kaasamisele. Eestis on puude raskusaste määratud 131 000 inimesele, kuid paljud ligipääsetavad lahendused muudavad ka puudeta inimeste igapäevased toimetused lihtsamaks. Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt valminud video teeb vaatajale sissejuhatuse ligipääsetavate lahenduste maailma.

“Ühiskonnaelus osalemine ja eneseteostus on miski, mida võtame sageli elementaarse vabaduse ja võimalusena ning nii see peabki olema” ütleb Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk. “Täna on paslik päev mõtlemaks, kuidas teha nii, et iga inimene, sõltumata erivajadusest, saaks end hästi tunda mitte ainult kodus, vaid ka kodust väljas. Erivajadustega inimeste jaoks võib takistuste rada alata juba koduuksest väljasaamisega, rääkimata trepikojast, ühistranspordist, avalikust ruumist ja kõige tavalisemast infost veebis või televisioonis. Meie videosse mahtusid loetud näited ligipääsetavusest, kuid teema stardiks või meeldetuletamiseks leiab sellest tuge iga inimene.”

Eesti Puuetega Inimeste Koja nõunik Mari Puuram lisab: “Ligipääsetavus võtab arvesse võimalikult laia inimeste gruppi ja põhineb universaalse disaini põhimõtetel. Ligipääsetavuse keskmes on kasutajakogemus. Selline kasutajale orienteeritud lähenemine aitab iseseisvalt ja väärikalt hakkama saada ja ühiskonnaelus osaleda. Saame esile tõsta näiteks muuseume, kus planeeritakse nii ligipääsetavaid näituseid kui ollakse huvitatud töötajate teadlikkuse tõstmisest.”

Ligipääsetavust aitavad toetada näiteks erinevad ehituslikud, tehnilised ja infotehnoloogilised lahendused, aga ka osalemist toetavad teenused. Parim aeg ligipääsetavate lahendustele mõtlemiseks on juba hoone planeerimise, veebilehe loomise ja toote või teenuse väljatöötamise faasis. Sihtgrupi kaasamises planeerimis- ja testimisprotsessi peitub edu ja õnnestumise võti.
Hetkel on käimas Euroopa Liidu ligipääsetavuse direktiivi ülevõtmine Eesti õigusruumi. Toodete ja teenuste ligipääsetavuse direktiiv aitab lihtsustada erivajadustega inimeste iseseisvat toimetulekut ning suurendab ligipääsetavate toodete ja teenuste hulka. Direktiiv loob alused selleks, et puuetega inimesed saaksid elada diskrimineerimiseta ning ühiskonnaelus osaledes. Eesti Puuetega Inimeste Koda loodab edukale ja kiirele menetlusele Riigikogus ning ootab direktiivi ülevõtmise toel tiigrihüpet ligipääsetavuse valdkonnas kogu Eestis.

Ligipääsetavuse päevale pühendatud videoklipp on leitav EPIKoja Youtube kanalilt.

ÜLES