Eesti Puuetega Inimeste Kojal on valminud teadlikkust tõstvad õppevideod

04.03.2024 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Puuetega Inimeste Kojal on valminud 6 õppevideot, mille eesmärk on aidata kaasa ligipääsetavuse teadlikkuse suurendamisele ühiskonnas käsitledes erinevaid ligipääsetavusega seotud teemasid alates ligipääsetavatest tegevus- ja mänguparkidest kuni e-teenuste ja e-keskkondadeni.

ÕppeVideode nimekiri:

  1. "Ligipääsetav mängu- ja tegevuspark" räägib ligipääsetavust laste vaates, tuues sisse planeerimise aspekti mänguväljakute näitel.
  2. "Noortele ligipääsetavusest" videos intervjueeritakse kahte erivajadusega inimest, räägitakse erivajadustest (nägemis- ja liikumispuudest), ligipääsetavusest ja sellest, kuidas erivajadusega arvestades suhelda.
  3. "Ligipääsetavad e-teenused ja keskkonnad – kellele ja milleks?" räägib muuhulgas seadustest ning veebilehtede ja e-teenuste peamistest kitsaskohtadest.
  4. "Ligipääsetavus nelja puude näitel" räägib ligipääsetavusest lihtsas keeles, et tõsta teadlikkust ja anda võimalikult selge ülevaade, mis see ligipääsetavus ikkagi on.
  5. "Milleks meile ligipääsetavus? (vene keeles)" on venekeelne video ligipääsetavusest, mis avab lähemalt kasutajate kogemusi.
  6. "Mis on lihtne keel?" annab ülevaate sellest, mis see lihtne keel on, kellele seda on vaja ja kuidas seda luuakse.

Õppevideod on varustatud viipekeelse tõlke ning subtiitritega.

Vaata õppevideosid EPIKoja Youtube kanalilt

Õppevideod on loodud Eesti Puuetega Inimeste Koja projekti “Ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise programmi” raames.
Projekti eesmärgiks on suurendada ligipääsetavuse teadmiseid ühiskonnas laiemalt, tõsta haavatavate rühmade mõjujõudu, luua võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks ja aidata kaasa ligipääsetavate lahenduste loomisele.
Projekti rahastas EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

ÜLES