Eesti Puuetega Inimeste Kojas lõppeb töövõime ja puude raskusastme hindamise nõustamise projekt

24.10.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on alates 2017. aastast osutanud Euroopa Sotsiaalfondi toel nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Teenuse osutamise perioodiks määrati algselt 2017-2020, kuid seoses pideva ja jätkuva vajadusega teenuse järgi, on perioodi korduvalt pikendatud. Kuigi EPIKoda taotles korduvalt pikendamist (loe EPIKoja pöördumist ja põhjendusi) ka peale 2023. aasta lõppu, ei pidanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ega ka Sotsiaalministeerium seda vajalikuks, lisades, et soovi korral võib EPIKoda nõustamisega enda olemasoleva eelarve ja töömahu sees jätkata.

Ministeeriumide arusaam puuetega inimeste organisatsioonide rahastamisest, eelarvevõimalustest ning tegevuste ulatusest ei ole vaatamata pöördumistele, kohtumistele ja avalikele andmetele tegelikkusega vastavuses. Seega alates 2024. aastast EPIKoda senisel kujul töövõime ja puude raskusastme hindamisega seotud nõustamisega ei jätka, küll aga toetame inimesi, nagu ka teiste teemade puhul, endiselt nõu ja infoga, jagades oma tähelepanekuid ja ettepanekuid edaspidigi Töötukassale, Sotsiaalkindlustusametile ning ministeeriumidele.

Õiguslike küsimuste korral palume puude raskusastet omavatel inimestel pöörduda alates 01.12.2023 SA Õigusteenuste Büroo (ÕTB) poole (e-post: otb@otb.ee, tel: 53 850 005). EPIKoja koostööpartner ÕTB pakub tasuta õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele üle Eesti. Puudega inimese elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed. ÕTB on valmis abistama pöördujaid ka juhtumitel, kui soovitakse vaidlustada puude raskusastme mittetuvastamist. Lisaks on võimalik pöörduda õiguslike küsimuste korral abi saamiseks teiste organisatsoonide poole: epikoda.ee/oigusabi.

EPIKoda on omalt poolt 2023. aastal tasuta koolitanud kohalike omavalitsuste sotsiaalala töötajaid vaiete esitamise teemadel ning plaanib 2024. aastal pakkuda vaiete esitamise teemalisi tasuta koolitusi ka puuetega inimeste organisatsioonidele ja puuetega inimestele.

Oleme tänulikud Eesti Töötukassale ja Sotsiaalkindlustusametile, kes kinnitasid kirjalikult ka ministeeriumidele, et nõustamisteenuse rahastamise jätkamine on erivajadusega inimestele väga vajalik. Loodame inimese vajadustest lähtuva abi osutamise ja hea koostöö jätkumisele ka peale projekti lõppemist.

EPIKoja poolt alustasime käesoleval aastal mitmete tegevustega võimestamaks inimesi enda ja oma lähedaste õiguste eest seisma ning ka vaidemenetluse võimalusi teadlikult kasutama. 2024. aastal sellega jätkame ning oleme valmis teenuste ja toetustega seotud vaidlustes pakkuma tuge kohtusse pöördumisel. Kõikidel inimestel on võimalik pöörduda nõustamise, info ja toe saamiseks Eesti Puuetega Inimeste Koja poole, kirjutades epikoda@epikoda.ee või helistades 661 6629.

Täiendav info:
EPIKoja projektijuht Tauno Asuja, tauno.asuja@epikoda.ee, 5401 0449
EPIKoja nõustaja Kristi Rekand, kristi.rekand@epikoda.ee, 671 5909

Pea meeles: 5 olulist tegevussammu vajaliku abi saamisel
Vaata/kuula lisaks: Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele (viipekeeles)

ÜLES