ELi puudega isiku kaardi avalik konsultatsioon 2023.

17.02.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

ELis elab ligikaudu 90 miljonit puudega inimest. Need inimesed seisavad endiselt silmitsi takistustega, mis ei lase neil vabalt liikuda, et teatavatele teenustele juurde pääseda, või pärsivad vaba liikumist ja teenustele juurdepääsu, eelkõige seetõttu, et liikmesriigid ei tunnusta vastastikku puudestaatust (lühiajalistel piiriülestel reisidel, turismireisidel). Näiteks pruugi puudega inimene saada samu soodustusi, nagu saab sihtriigist pärit puudega inimene.

Euroopa puudega isiku kaardi omanikele kehtiksid samad soodustingimused juurdepääsuks asjaomastele teenustele kõigis liikmesriikides, olenemata sellest, kus neile puue määrati. Algatus tugineb ELi puudega isiku kaardi katseprojektist saadud kogemustele ja ELi puudega isiku parkimiskaardile. Puude staatuse vastastikku tunnustamine annab mitmeid soodustusi, näiteks kultuuri, vaba aja veetmise, spordi ja transpordi valdkonna teenustele.

Konsultatsioonis osaleda saab siin: ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13517-European-disability-card/public-consultation_et. Vastamiseks on aega kuni 5. mai 2023.

ÜLES