Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

EPIKoja arvamus Meediateenuste seaduse muutmise seaduse eelnõule

25.03.2021 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Riigikogu kultuurikomisjoni menetluses on Vabariigi Valitsuse poolt 08.02.2021 algatatud meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (327 SE).

EPIKoda avaldas eelnõule arvamust, pakkudes omalt poolt välja mõned täiendused, mille eesmärk on laiapõhjalisem lähenemine ligipääsetavuse tagamisele ning selle läbiv juurutamine igas audiovisuaalse sisu tootmise etapis.

EPIKoja poolt pakutud täiendused Meediateenuste seadusele:

§ 23. Puudega inimeste ligipääs audiovisuaalmeedia teenustele

  1. Lg 1: Lisada ligipääsetavuse tagamise meetmete hulka kirjeldustõlge kui nägemispuudega inimestele vajalik meede:

“Audiovisuaalmeedia teenuse osutaja muudab järk-järgult proportsionaalsete meetmete abil oma teenuse ligipääsetavaks puudega inimestele, kasutades selleks subtiitreid, viipekeelset tõlget, kirjeldustõlget, eraldi audiokanaleid, teleteksti ja teisi lisateenuseid, mis võimaldavad puudega inimestel pakutavat teenust kasutada.”

  1. Lg 1: Lisada punkt, mis kohustab teenuseosutajat tagama ligipääsetavust kõigil oma platvormidel, sõltumata seadmest. Meediateenuse osutaja rakendused ja veebilehed peavad olema sama ligipääsetavad kui tema audiovisuaalne sisu.

Audiovisuaalmeedia teenuse osutaja tagab punktis 1 nimetatud ligipääsetavuslahenduste kättesaadavuse võrdselt kõigil platvormidel, kus teenuseosutaja sisu pakub. (nt lineaartelevisioonis, veebikeskkonnas, nutiseadme rakenduses)

  1. Lg 2: Täiendada nõudmisi ligipääsetavuse tegevuskavale, et see hõlmaks ka teenuse osutaja poolt loodud platvorme. Audiovisuaalmeedia teenuse osutaja rakendused ning veebilehed peavad olema ligipääsetavad nägemispuudega inimestele, vastates veebi ning mobiilirakenduste ligipääsetavuse standarditele.

§ 39. Tegevusloa taotlemine

4. Lg 6: Täiendada lg 6 punktiga 4. Ligipääsetavuse tegevuskava tegevusloa taotluse kohustusliku lisana.

“(6) Tegevusloa taotlusele lisatakse:
….
4) Ligipääsetavuse tegevuskava;”

Tegevusloa nõudmiste täiendamine võimaldab juba eelnevalt hinnata taotleja valmidust rakendada ligipääsetavuse meetmeid. Korduvtaotlemise ajaks peavad tekkima esimesed tegevuskava täitmise tulemused.

Täiendavad ettepanekud on töötatud välja koostöös Eesti Pimedate Liidu, Eesti Kurtide Liidu, Eesti Vaegkuuljate Liidu ning Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liiduga. EPIKoda loodab, et Kultuurikomisjon leiab võimaluse meie ühisettepanekutega arvestada.

Rohkem infot seaduse eelnõu kohta Riigikogu veebilehelt.

ÜLES