EPIKoja ettepanekud haridus- ja teadusminister Jaak Aabile

08.01.2021 | Jaga Facebookis

Reedel, 8. jaanuaril kohtusid EPIKoja esindajad haridus- ja teadusminister Jaak Aabiga, et juhtida tähelepanu peamistele murekohtadele haridusvaldkonnas puuetega ning erivajadustega õppijate vaatenurgast. Käsitleti kriisiaja piirangute mõju erivajadustega õpilastele, kaasava hariduse kitsaskohti alus- ja üldhariduses, haridus- ja sotsiaalvaldkonna koostööd laste abistamisel ning erivajadustega üliõpilaste ja kutseõppurite toetamist.

EPIKoda tegi järgmised ettepanekud:

  1. tagada kriisi ajal hariduslike erivajadustega lastele kontaktõpe;
  2. kiirendada alushariduse seaduse eelnõu esitamist Riigikogule, tuues välja, millised tugispetsialisti teenused peavad olema lasteaias tagatud;
  3. sisustada abiõpetaja ametikoha eesmärk ja ülesanded, lisada kvalifikatsiooninõuded vastavasse ministri määrusesse;
  4. koostöös sotsiaalministeeriumiga integreerida erivajadustega laste abistamisel haridus- ja sotsiaalsüsteemi hindamised, teenused ning tulemuste mõõtmine, lähtudes tervikliku lapsekeskse juhtumikorralduse põhimõttest;
  5. kaaluda erivajadusega üliõpilaste stipendiumi saamise õiguse laiendamist lisaks puudega tudengitele ka vähenenud töövõimega tudengitele;
  6. arendada kutseõppes süsteem, mis võimaldaks erivajadustega õppuritel õppida nn mikrokraadide kaupa, omandades osaoskusi;
  7. laiendada nägemispuudega õppijate ligipääsu kutseõppele, kohandades koostöös huvirühmadega sobivaid õppekavasid.

Vaata ka: EPIKoja kirjalik pöördumine haridus- ja teadusministrile

Haridus- ja teadusminister Jaak Aab väljendas heameelt sisuka kohtumise üle ning tunnustas Eesti Puuetega Inimeste Koda senise kaasamõtlemise ja panustamise eest. „Erivajadusega lapse ja tema pere toetamiseks tuleb huvirühmade parimat teadmust kaasates pingutada tasandite- ning valdkondadeülese koostöö nimel,“ sõnas Jaak Aab kohtumist kokku võttes. „Esitatud ettepanekuid arutame kindlasti ministeeriumis, aga plaanin neid tõstatada ka kohtumistel nii sotsiaalministeeriumi kui kohalike omavalitsustega.“

ÜLES