Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Erivajadustega inimestele suunatud isikukeskset teenusemudelit katsetab 2022. aastal 28 omavalitsust

12.01.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Sotsiaalkindlustusamet sõlmis 2022. aastaks koostöölepingud 28 omavalitsusega, kes hakkavad psüühilise erivajadusega inimestele teenust osutama isikukeskse teenusmudeli (ISTE) järgi.

Isikukeskne lähenemine tähendab psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele, et abi osutatakse talle võimalikult kodu lähedal – kohalikus omavalitsuses. Teenusemudelit on seni katsetanud 20 omavalitsust ning abi on saanud üle 600 inimese.

„Nendes omavalitsustes, kus seda mudelit on juba katsetatud, leiti üles abivajajad, kelleni varem abi polnud jõudnud – lausa 70 protsenti on abi saanud inimeste hulgas neid, kes ei ole seni erihoolekande ega rehabilitatsioonisüsteemi kaudu abi saanud,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti erihoolekande ja rehabilitatsioonitalitluse projektijuht Katrin Tsuiman.

Tema sõnul pakutakse isikukeskse teenusemudeli järgi inimesele mitmekülgset tuge võimalikult paindlikult. „See tähendab, et teenus kujuneb iga inimese puhul tema toetamiseks vajalikest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevustest. Inimesel võib olla abi tarvis mitmes eluvaldkonnas: suhete, tervise, tööga või igapäevaelu korraldamisel. Nii toob kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldaja inimese jaoks kokku eri valdkondade teenuseosutajad ning talle koostatakse üks terviklik abipakett,“ rääkis Tsuiman.

Teenuseosutajal on võimalus osutada terviklikku tuge ja kõiki teenuseid, kuid saab ka spetsialiseeruda kindlale tegevusele või sihtrühmale. Uues teenusmudelis on mõeldud ka pereliikmetele. Üle 10 protsendi ISTE tegevuste teenusemahust moodustasid pereliikmete toetamiseks mõeldud tegevused. Teenusmudeli katsetamises osales 2021. aastal 76 teenuseosutajat üle Eesti.

„Uuel perioodil võtame rohkem fookusesse kogukonna ressurssidele tugineva vajaduspõhise sotsiaaltöö ning soovime kogutud andmetele tuginedes teha asjakohaseid ettepanekud erihoolekandeteenuste ümberkujundamiseks,“ rääkis Tsuiman.

Teenusmudeli katsetamisega jätkavad järgmisel aastal Antsla vald, Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald, Jõelähtme vald, Jõhvi vald, Kohila vald, Kohtla-Järve linn ,Kose vald, Lüganuse vald, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu linn, Raasiku vald, Rapla vald, Tallinna linn, Tapa vald, Tartu linn, Tori vald, Türi vald ja Väike-Maarja vald ning uute omavalitsustena alustavad Järva vald, Harku vald, Kehtna vald, Paide linn, Otepää vald, Põltsamaa vald, Rõuge vald, Valga vald ja Viljandi linn.

ISTE katsetamise raames osutatakse 2022. aastal teenuseid kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele ning abi saajateks on 16–64aastased inimesed ja nende pereliikmeid.

Teenusmudeli tegevusi viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames. Tegevuste kogumaht on 2022. aastal kuni 3,4 miljonit eurot.

Teenusemudeli kohta leiab lisainfot sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (klikitav).

ÜLES