Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Euroopa Parlament toetas puuetega inimeste turvalisemaid ja ligipääsetavamaid veebiplatvorme

31.01.2022 | Euroopa Puuetega Inimeste Foorum | Jaga Facebookis

24. jaanuaril hääletas Euroopa Parlament oma täiskogu istungil digitaalteenuste seaduse (DSA) poolt, mis sisaldab ligipääsetavuse nõudeid veebiplatvormidele. Otsus võeti vastu 586 häälega, andes sellega rohelise tule läbirääkimiste alustamiseks liikmesriikidega.

Mis on DSA?

Digitaalteenuste seaduse (DSA) eesmärk on luua turvalisem digitaalne ruum, kus kasutajate õigused on kaitstud. Seda ka eeskirjade kaudu, millega võideldakse ebaseaduslike toodete, teenuste või veebisisu vastu, suurendatakse algoritmide vastutust ja läbipaistvust ning tegeletakse sisu modereerimisega.

Seadus hõlmab mitmesuguseid digitaalseid teenuseid nagu näiteks teenused, mis pakuvad võrgutaristut, aga ka internetiühenduse pakkujad, domeeninimede registripidajad, pilve- ja veebihostinguteenused, müüjaid ja tarbijaid ühendavad veebiplatvormid, internetipõhised kauplemiskohad, rakenduste kauplused, jagamismajanduse platvormid ja sotsiaalmeedia platvormid. Väga suurte veebiplatvormide jaoks on kehtestatud erieeskirjad, et kaitsta ebaseadusliku sisu ja ühiskondliku kahju levitamisega seotud võimalike ohtude eest.

Loe lisaks (inglise keeles)

Parlament tagab puuetega inimestele veebiplatvormide ligipääsetavuse.

Euroopa Puuetega Inimeste Foorumil on hea meel tõdeda, et Euroopa Parlament märkimisväärselt toetanud Euroopa Komisjoni ettepanekut ning taganud ligipääsetavuse sellistele veebiplatvormidele nagu e-poed, rakenduste kauplused, jagamismajanduse või sotsiaalmeedia platvormid, mida miljonid inimesed igapäevaselt kasutavad. Seeläbi on tagatud miljonite puuetega inimeste võrdne ligipääs olulistele teenustele, aga ka infole ning teabevahetustele.

Puuetega inimeste ligipääsetavust on arvesse võetud mitmetes DSA sättes nagu näiteks veebiplatvormide kaebuste käsitlemisega seotud sätetes, kohtuvaidluste lahendamises või kauplejate jälgimises ning meetmetes, millega tagatakse puuetega inimeste juurdepääs suurtele platvormidele üleriigiliste hädaolukordade ajal.

Parlamendi seisukoha peamine puudus ligipääsetavuse osas seisneb selles, et tal on piiratud ligipääsetavuse nõuded tarbijate kasutatavatele veebiplatvormidele. Sellega on parlamendil jäänud kasutamata võimalus tagada ligipääsetavus veebihostingutele, domeeninimede registritele ning muudele digitaalsetele teenustele ja infrastruktuurile, mis on meie kiiresti digitaliseeruvas majanduses organisatsioonidele ja ettevõtetele eluliselt tähtsad.

Laiema digitaalse taristu kättesaadavuse tagamine DSA-s võimaldaks puuetega inimestele töövõimalusi ettevõtetes, mis kasutavad digiteenuseid väljaspool veebiplatvorme.

Parlament on kehtestanud ka teisi meetmeid, mis tagavad puuetega inimestele turvalisema veebikeskkonna, kuigi need ei ole puudespetsiifilised. Nende hulgas on selgemad eeskirjad ebaseaduslike toodete ning sisu eemaldamise kohta, rohkem jälgimisvõimalusi tasuta reklaamimiseks, õigused kahjude hüvitamisele, kohustuslikud riskihindamised ja suurem läbipaistvus algoritmide osas kahjuliku sisu ja väärinfo vastu võitlemiseks ning palju muud.

Mis edasi saab?

Nüüd, kui parlamendi seisukoht on kujundatud, algavad kolmepoolsed läbirääkimised lõpliku teksti üle ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga. Ajakava projekti kohaselt on enamik läbirääkimisi kavas lõpule viia aastal 2022. Lõplikud eeskirjad võivad jõustuda juba 2023. aastal.

Allikas: EDF (inglise keeles)

ÜLES