Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi üldkoosolek ja 25. juubeliaastapäeva tähistamine Ateenas

20.07.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi 25. tegevusaasta tähistamine ja üldkoosolek toimusid sel aastal 24-26.06.2022. Pika juhtimiskogemusega Yannis Vardakastanis valiti tagasi presidendiks ning samal ajavahemikul said nimetatud ka teised täitevkomitee liikmed. Asepresidentideks valiti Gunta Anca (Läti puuetega inimeste organisatsioonide katusorganisatsioonist SUSTENTO) ja John Patrick Clarke (Euroopa Downi sündroomi assotsiatsioonist EDSA). Peasekretäriks sai Ana Peláez Narváez (Hispaania puuetega inimeste esindajate komiteest CERMI) ja finantsjuhatajaks Maureen Piggot. Rohkem nimetatud liikmete kohta foorumi kodulehel SIIN.

Seekordse kohtumise peamised tulemused olid järgmised:

  • Võeti vastu deklaratsiooni puuetega naiste ja tüdrukute õiguste kohta
  • Võeti vastu rohelise poliitika deklaratsioon, mis loob jätkusuutlikuma ja keskkonnasäästlikuma puuetega inimeste liikumise. Euroopa Puuetega Inimeste Foorum kohustub uurima kliimamuutuste mõju puuetega inimestele. Lisaks suurendati „roheliste poliitikate”, sealhulgas ka näiteks ELi rohelise kokkuleppe propageerimist (resolutsioon avaldatakse peagi)
  • Täiendati põhikirja
  • Otsustati 2023. aasta kevadel võõrustada Euroopa puuetega inimeste parlamenti. Teemaks valiti "Puuetega inimeste kaasava tuleviku ehitamine Euroopa liidus"
  • Võeti vastu meie 2021. aasta aruanne ja 2023. aasta tegevuste aruanne
  • Võeti vastu rahu käsitlev resolutsioon
  • Uuendati osalejad meie tööst Ukraina sõjas kannatada saanud puuetega inimeste toetamise kohta
  • Uuendati osalejaid Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi töö kohta mitmes poliitikadirektiivis nagu näiteks soolise vägivalla vastu võitlemise direktiiv (SIIT saab vaadata petitsiooni sundsteriliseerimise lõpetamiseks), Euroopa Liidu valimisseaduse reform, Euroopa Liidu puuetega inimeste strateegia ülevaatamine ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee poolt
  • Tutvustati naiskomisjoni ja noortekomisjoni töö tipphetki, millest mõlema jaoks võeti vastu ka uued lähtetingimused

Peaassamblee ajal arutati olukorra üle Ukrainas ning esitleti Ukraina programmi, mille eesmärk on toetada sõjast mõjutatud puuetega inimesi.

Lisaks korraldas Euroopa Puuetega Inimeste Foorum piduliku õhtusöögi, et tähistada oma 25. tegutsemisaastat. Ühtlasi jagati kiidusõnu ja tähistati puuetega inimeste liikumise edusamme! On hea meel tõdeda, et Eesti Puuetega Inimeste Koda on aktiivne ka rahvusvahelisel tasandil ning kursis rahvusvaheliste arengutega puuetega inimeste küsimustes.

Allikas: edf-feph.org/elections-ukraine-womens-rights-becoming-green-our-general-assembly-2022

ÜLES