Kevadsemestri erivajadustega üliõpilaste stipendiumi taotlusvoor

08.02.2019 | Jaga Facebookis

Kevadsemestri erivajadustega üliõpilaste stipendiumi taotlusvoor avati 20. jaanuaril 2019. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2019.

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele:

  • ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • ta õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda aastas: septembris ja veebruaris. 2018/2019. õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 22. septembril 2018. ja 20. veebruaril 2019. Järgmise õppeaasta sügissemestri taotlemise tähtaeg on 22. september.

Rohkem informatsiooni taotlemise tingimuste kohta on leitav Archimedese veebilehelt.

Küsi lisa: riikliku erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Liis Uulman (e-post: (link: liis.uulman@archimedes.ee text: liis.uulman@archimedes.ee), telefon 699 9395).

ÜLES