Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Kohtutäiturid maksavad üle piirmäära sisse nõutud raha vähenenud töövõimega inimestele tagasi

13.02.2020 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

EPIKoja esindajad kohtusid täna, 13. veebruaril justiitsminister Raivo Aegi ning Eesti Töötukassa, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esindajatega, et leida töövõimetoetuse arestimise probleemile jätkusuutlik lahendus.

Kohtumisel tõdeti, et töötukassa uue infosüsteemi käivitamisel tekkis kohtutäituritelt tulnud ebatäpse lähteinfo tõttu olukord, kus vähenenud töövõimega inimestelt nõuti nende kohustuste täitmiseks korraga sisse summad mitme kohtutäituri poolt esitatud erinevate arestimisaktide alusel. Nii jäi inimestele kätte raha alla seaduses ette nähtud piirmäära.

Kohtumisel tõdes justiitsminister Raivo Aeg, et on kahetsusväärne, et vähenenud töövõimega inimesele ei jää kätte elamiseks vajalikku minimaalset rahasummat. „Kohtutäiturite esindajad lubasid kohtumisel, et üle piirmäära sisse nõutud summad kantakse inimestele tagasi võimalikult kiiresti,“ ütles Aeg.

Kohtumisel lepiti ka kokku, et samalaadse olukorra vältimiseks täidab töötukassa edaspidi arestimisakte jälle põhimõttel „üks akt korraga“, mis tähendab, et järgmist akti ei täideta enne, kui eelmine arestiakt on täidetud. Arestimisakti sisu eest vastutab kohtutäitur ja seadusega lubatud piiridest kinnipidamist peab jälgima samuti kohtutäitur. Eelisjärjekorras täidetakse ainult elatise nõudeid.

Eesti Puuetega Inimeste Koda tegi kohtumisel ettepaneku kaaluda ka seadusemuudatust, mis välistaks tulevikus töövõimetoetusest arestimise. EPIKoda koostab vastava kirjaliku ettepaneku Justiitsministeeriumile lähiajal.

Loe lisa Justiitsministeeriumi koduleheküljelt

ÜLES