Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Kutse osalema e-mõttetalgul “Psüühikahäiretega inimesed tööturul- kuidas ületada takistusi?” 12. oktoobril

17.09.2021 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub huvilisi osalema 12. oktoobril kell 10-13 toimuval e-mõttetalgul “Psüühikahäiretega inimesed tööturul- kuidas ületada takistusi?”

E-mõttetalgu eesmärk on luua ühine aruteluruum inimestele, kes on huvitatud psüühikahäirega inimeste inimeste huvide ja õiguste edendamisest Eestis. E-mõttetalgu raames kaardistame võimalused, kuidas toetada tööandjaid ja jõustada psüühikahäiretega inimesi, et suurendada sihtgrupi kaasatust tööturul.

PÄEVAKAVA

10.00-10.10 Kogunemine, Zoom keskkonna ja päevakava tutvustus

10.10-10.45 Ettekanne "Psüühikahäiretega inimesed tööturul- väljakutsed ja võimalused"
Karmen Kozma, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise juhatuse liige

10.45-11.30 Tööandjate ja psüühikahäiretega inimeste kogemuslood tööturul osalemisest

11.30-11.45 PAUS

11.45-12.25 Rühmaarutelud

12.25-13.00 Kokkuvõtted suures ringis. Järgmised sammud.

Ootame väga nii taastujaid, psüühikahäirega inimesi ja nende pereliikmed, kogemusnõustajaid, valdkonna MTÜ-de eestvedajad kui ka spetsialiste ja tööandjaid.

E-mõttetalgut modereerib Marleen Pedjasaar (SpeakSmart).

Registreerumine e-mõttetalgule toimub kuni 8. oktoobrini: bit.ly/3tKmE2Y

E-mõttetalgu toimub Zoom videokõnede keskkonnas, mille link saadetakse registreerunutele enne sündmuse toimumist.

Vajadusel tagame eesti viipekeele ja kirjutustõlke.

Lisainfo ja küsimused: Tauno Asuja, e-post: tauno.asuja@epikoda.ee, tel: 661 66 14.

E-mõttetalgu toimub projekti "Psüühikahäiretega inimeste ning nende lähedasi koondavate organisatsioonide huvikaitsealase tegevuse võimestamine ning psüühikahäiretega inimesi koondava katusorganisatsiooni loomise koordineerimine" raames.

Psüühikahäire mõiste antud projekti kontekstis: psüühikahäire, mis avaldub psüühilise haigusena (nt meeleoluhäired (sh depressioon ja bipolaarne häire), psühhootilised häired (sh skisofreenia), ärevushäired (sh paanikahäire, üldistunud ärevushäire, obsessiiv-kompulsiivne häire, foobiad) või söömishäire, isiksusehäire või sõltuvushäirena. Projekti kontekstis ei hõlma mõiste psüühikahäire intellekti- ehk vaimupuuet.

ÜLES