Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Kutse osalema 19. mail e-mõttetalgul “Psühhiaater ja patsient- võimalusi paremaks partnerluseks”

15.04.2021 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub huvilisi osalema 19. mail kell 10-13 toimuval e-mõttetalgul “Patsient ja psühhiaater - võimalusi paremaks partnerluseks”

E-mõttetalgu eesmärk on luua ühine aruteluruum inimestele, kes on huvitatud psüühikahäirega inimeste inimeste huvide ja õiguste edendamisest Eestis. E-mõttetalgu raames kaardistame võimalused, kuidas psühhiaatrid ja patsiendid saaksid veelgi paremini koostööd teha, et tagada tulemuslikum raviteekond.

PÄEVAKAVA
10.00-10.10 Kogunemine, Zoom keskkonna ja päevakava tutvustus

10.10-10.45 Ettekanne “Psühhiaatrite roll psüühilise haiguse raviteekonnal ja ootused patsientidele”
Margus Lõokene, PERH Psühhiaatriakliiniku psühhiaater-vanemarst

10.45-11.30 Vestlusring “Patsient ja psühhiaater - võimalusi paremaks partnerluseks“
Panelistidena osalevad esindajad Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikust, Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikumist, Eesti Puuetega Inimeste Kojast ja Haabersti Klubimajast.

11.30-11.45 PAUS

11.45-12.25 Rühmaarutelud

12.25-13.00 Kokkuvõtted suures ringis. Järgmised sammud.

Ootame väga nii taastujaid, psüühikahäirega inimesi ja nende pereliikmed, kogemusnõustajaid, valdkonna MTÜ-de eestvedajad kui ka spetsialiste.

E-mõttetalgut modereerib Marleen Pedjasaar (SpeakSmart).

Registreerumine e-mõttetalgule toimub kuni 14. maini SIIN

E-mõttetalgu toimub Zoom videokõnede keskkonnas, mille link saadetakse registreerunutele enne sündmuse toimumist.

Vajadusel tagame eesti viipekeele ja kirjutustõlke.

Lisainfo ja küsimused: Tauno Asuja, e-post: tauno.asuja@epikoda.ee, tel: 661 66 14.

ÜLES