Kutse osalema omastehoolduse veebilahenduse kaasamisseminaridel

11.08.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) kutsub huvilisi osalema augustis ja septembris omastehoolduse veebilahenduse kaasamisseminaridel.

EPIKoda alustas juunis 2023 koostöös Sotsiaalministeeriumiga projektiga, mille eesmärk on välja arendada omastehooldajate veebilahendus, mille kaudu jagada asjakohast infot, suurendada teadlikkust ja pakkuda reaalajas tuge (uudised, info- ja juhendmaterjalid, ülevaated jm toetav info, võimalus esmase info ja nõustamise saamiseks veebilahenduse kaudu EPIKojaga kontakti võtta) hoolduskoormusega inimestele, hooldusvajadusega inimestele, spetsialistidele (sh KOV töötajad, valdkonna töötajad) ja teistele valdkonnaga seotud või huvitatud osapooltele (sh teenuseosutajad).

Kaasamisseminaride eesmärk on kutsuda osalejaid kaasa mõtlema ja arutlema teemade ja valdkondade osas, mida loodav veebilahendus peaks kajastama võttes arvesse eri sihtgruppide huve ja vajadusi.

Kaasamisseminarid toimuvad:

·       30. august Jõhvis (sh venekeelne tõlge)

·       6. september Põlvas

·       14. september Zoom videokõnede keskkonnas

Kaasamisseminaride algus on kell 11.00 ja orienteeruv lõpp kell 14.30.
Jõhvis ja Põlvas toimuvatel kaasamisseminaridel on osalejatele ette nähtud toekas kohvipaus.

Ootame kaasamisseminaridel osalema nii omastehooldajaid/lapsevanemaid, KOV spetsialiste, teenuseosutajaid ja teisi valdkonnast huvitatud inimesi.

Huviliste jaoks, kel oma töö või hoolduskohustute tõttu pole võimalik seminaridel osaleda, loome täiendava võimaluse anda oma tagasisidet omastehooldajaid puudutavate teemade ja valdkondade osas peale seminaride toimumist veebiküsitluse vormis.

Registreerumine kaasamisseminaridele toimub kuni 25. augustini: bit.ly/3qwJNIP

Täpsem info seminari detailide kohta saadetakse osalejatele peale registreerumist.

Vajadusel tagame osalejatele eesti viipekeele ja kirjutustõlke.

Lisainfo ja küsimused: Tauno Asuja, e-post: tauno.asuja@epikoda.ee,  tel: 5401 0449

Projekti tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste “Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine” raames.

2 women hugging each other
ÜLES