Kutse osalema Töötukassa ja puuetega inimeste organisatsioonide koostööpäeval 15. novembril

07.11.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Töötukassa korraldab 15.11.2023 ajavahemikul 12:00- 16:00 Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses, Viru väljak 4, hübriidseminari - Puuetega inimeste organisatsioonide koostööpäev.

Koostööpäeva eesmärk on arutada koostöökohti erivajadustega inimeste ühiseks abistamiseks. Töötukassa tutvustab tööturu olukorda ja annab ülevaate uuest aastast rakenduvast Tööturumeetmete seadusest ja Tööhõiveprogrammist 2024-2029. Lisaks arutleme töövõime hindamise ja teenuste korraldamise teemadel ning anname tagasisidet, mida oleme teinud eelmise aasta koostööpäeva ettepanekutega.

Päevakava:
11:30 – 12:00 Tervituskohv ja registreerimine
12:00 – 12:10 Tervitussõnad – Töötukassa ja EPIKoda
12:10 – 12:40 Ettepanekud töötukassale ja tegevused – kokkuvõte 2022 aasta ettepanekutest- Anu Harjo, osakonnajuhataja asetäitja
12:40 – 13:30 Tööturumeetmete seadus ja Tööhõiveprogramm 2024-2029 – Sirlis Sõmer-Kull, juhatuse liige
13:30 – 14:00 Kohvipaus
14:00 – 14:30 Töövõime hindamine + arutelu - Monika Aasa, osakonnajuhataja
14:30 – 15:00 Tööalane rehabilitatsioon + arutelu – Karin Hanga, metoodik
15:00 – 15:30 Pikaajalise kaitstud töö lõppemisest ja võimalikest järgmistest sammudest- Helle Villem, Sotsiaalkindlustusamet
15:30 – 15:50 Toetatud töölerakendamine + arutelu - Janeli Vantsi, peaspetsialist
15:50 – 16:00 Päeva kokkuvõte

Kui sa ei ole veel ennast registreerinud koostööpäevale, siis palun registreeri ennast siin REGISTREERIMISVORM

Kohtumiseni koostööpäeval!

ÜLES