Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Riigi valimisteenistus kutsuvad üles märkama ligipääsetavust märtsis toimuvate Riigikogu valimiste ajal

16.02.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Valimisnädal algab esmaspäeval, 27. veebruaril ja lõpeb pühapäevasel valimispäeval 5. märtsil.

Ligipääsetavus on viimaste aastatega märgatavalt paranenud, kuid kindlasti leidub kohti, mis vajavad tähelepanu. Sellepärast kutsume teid üles märkama ligipääsetavust märtsikuu Riigikogu valimistel.

Ligipääsetavus hõlmab kogu kasutajateekonda alates valimiste kohta saadaolevast infost (valimised.ee kodulehel, valimiste teabelehel) kuni füüsilise, sisu ja kommunikatsiooni ligipääsetavuseni kohapeal.

Kutsume teid kaasa rääkima, enda kogemusi jagama ja arvamust avaldama valimiste ajal järgmistes küsimustes vabas vormise blanketi kaudu SIIN:

ÜLES