Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Kutse koolitusele: Aktiivsete Kodanike Fondi toetatud "Ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise programm"

13.02.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub teid ligipääsetavuse teemadesse sissejuhatavale koolitusele. Koolitus on veebipõhine ja toimub 25.04.2023 kl 10-15.

Eesti Puuetega Inimeste Kojal (EPIK) on käimas ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise programm (toetab Aktiivsete Kodanike Fond). Selle programmi raames on toimumas koolitus ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmiseks laiemalt ning eesmärk on suurendada koostööd ja parandada teadmiseid puuetega inimeste vajadustest, muuhulgas kohalikul tasandil.

“Ligipääsetavus tähendab, et kogu teekond soovitud asutuseni, kaasa arvatud kohapeal nii füüsilisel plaanis, asutuse või organisatsiooni kommunikatsiooni mõttes kui ka sisu osas, on loodud ja esitatud ligipääsetaval moel. Terviklik ligipääsetavus moodustub kasutajateekonnast, mille kõik osad - füüsiline ruum ja hoone disain, infodisain ja teenusedisain - on ligipääsetavad. Ligipääsetavuse juures on oluline ka personali teadlikkus puudest tuleneva erivajaduse suhtes.”

Koolitusel avame ligipääsetavusega seotud põhimõtteid, räägime seadusandlusest, puudest tulenevast erivajadusest, kaasavast disainist ja anname nõu, millega tuleb arvestada ligipääsetavuse tagamisel. Ligipääsetavus ei ole ainult puuetega inimeste keskne teema, vaid sellest võidavad ka eakad, lapsevanemad, noored ja lapsed ning ajutise vigastusega inimesed.

Koolitusel osalejatele väljastame täienduskoolituse tõendi ning koolituse sisule saadud tagasiside põhjal valmivad kontrollitud keskkonnas tehtud videod, mis laetakse üles e-õppekeskkonda ning mis lubavad koolitust läbida edaspidi tulevikus juba endale sobival ajal, lahendada teste ning saada kirjalik tulemus ligipääsetavuse baasteadmistest.

Olete oodatud koolitusele registreeruma kuni 14.04.2023 järgneva lingi kaudu SIIN.

Koolituse kava
10:00 - 10:05 Koolituse avasõnad. Maarja Krais-Leosk
10:05 - 10:15 Seadusandlusest ja põhimõtetest. Mari Puuram (s.h moderaator)
10:15 - 11:10 Nägemispuue ja ligipääsetavus ning e-teenuste ligipääsetavus: Jakob Rosin, Ligipääsuke
11:10 - 11:15 TEADMISTE KONTROLL
11:15 - 11:25 PAUS

11:25 - 11:50 Liikumispuue ja ligipääsetavus: Tom Rüütel
11:50 - 12:20 Hoonete ligipääsetavuse järelevalve korraldus: Käthriin Lilp, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
12:20 - 12:50 Levinumad vead, mida tehakse projekteerimisel, Inga Kärg T&I Insenerid
12:50 - 12:55 TEADMISTE KONTROLL
12:55 - 13:30 LÕUNA

13:30 - 13:55 Kuulmispuue ja ligipääsetavus: Külliki Bode, Eesti Vaegkuuljate Liit
13:55 - 14:20 Intellektipuue ja ligipääsetavus: Helle Känd, Tartu Maarja Tugikeskus
14:20 - 14:45 Vaimse tervise probleemid ja ligipääsetavus: Madis Laos, Madis Laos coaching
14:45 - 14:50 TEADMISTE KONTROLL

14:50 - 15:00 Koolituspäeva kokkuvõte ja tagasiside

Lisainfot: Mari Puuram +372 5401 0437

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

ÜLES