Majutuskeskustes on valmis Ukraina sõjapõgenikele tuge pakkuma 70 hingehoidjat

08.04.2022 | Sotsiaalministeerium | Jaga Facebookis

Sotsiaalministeerium kutsus kokku kutseliste hingehoidjate ja kaplanite vabatahtliku hingehoiuvõrgustiku, mille liikmed pakuvad majutuskeskustes Ukraina sõjapõgenikele hingelist tuge.

Hingehoid on psühhosotsiaalne tugiteenus

Vabatahtliku võrgustiku moodustavad 70 hingehoidjat, kaplanit ja vaimulikku erinevatest Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute ja koguduste inimest, kelle kvalifikatsioon vastab hingehoidja või kaplani kutsele ning kes valdavad suhtlustasandil eesti, vene ja inglise keelt. Hingehoiutööd korraldab sõjapõgenike majutuskeskustes nõunik-peakaplan koos piirkondlike, Tallinna, Tartu ja Pärnu vastuvõtupunkti ja Virumaa hingehoiu rühmajuhtidega. Hingehoidu pakutakse sõjapõgenikele koostöös psühhosotsiaalse kriisiabiga, mida korraldab Sotsiaalkindlustusamet.

Vaimse tervise teenusena pakutakse hingehoiu nõustamist olukordades, kus inimene ei vaja psühholoogilist abi ega ravi, sellises olukorras on oluline inimlik empaatiline suhtlemine, hingeline toetamine, ärakuulamine, emotsionaalse düstressi leevendamine, toimetuleku võimestamine, edasi elamiseks jõuvarude ja lootuse ülesleidmine. Sotsiaalministeerium toetab hingehoiu nõustamist suuremates üldhooldekodudes ning telefoni 116 123 teel.

Edaspidi on kavas teenuse osutamisse kaasata kohalike omavalitsuste piirkondades toimetavaid hingehoidjaid ja vaimulikke, samuti on plaanis kaasata teisi kaplaneid.

Emotsionaalset tuge ja nõustamist saab eesti ja vene keeles ohvriabi kriisitelefonil 116 006 ning emotsionaalse toe ja hingehoiutelefonilt eesti ja vene keeles 116123.

ÜLES