Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele jätkub 2021. aastal

05.11.2020 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Sotsiaalministeerium teatas, et kavatseb jätkata EPIKojas töövõime ja puude hindamise teemalise nõustamisteenuse osutamise toetamist 2021. aastal. EPIKoda alustas nõustamisteenuse pakkumist 2017. aastal eesmärgiga tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude raskusastme hindamist puudutavate küsimuste lahendamiseks. Nüüd on otsustatud, et nõustamisteenuse rahastus jätkub ka peale esialgselt kokku lepitud 2020. aasta lõppu.

Nõustamine on sihtgrupi poolt hästi vastu võetud ja kujunenud ainulaadseks teenuseks, mis vastab töövõime hindamise ja puude tuvastamise taotlejate personaalsetele vajadustele. Teenus omab lisaks juhtumipõhisele abistamisele ka süsteemset eesmärki: sihtgrupi teavitamine, võimalike süsteemi kitsaskohtade väljaselgitamine, sihtgrupi teadlikkuse tõstmine haldusmenetlusest ja oma õiguste kaitse olulisusest. Ka omab nõustamisteenus toetavat ja jõustavat rolli, sest pöördujad saavad lisaks erialasele teabele ka psühholoogilist tuge ja jõustamist.

Nõustamist pakutakse kontaktkohtumise, e-posti ja telefoni teel, nii eesti kui vene keeles. Vajadusel pakutakse viipekeele- või kirjutustõlget. Aastate jooksul on kliente lisaks EPIKojale nõustatud Eesti Töötukassa poolt korraldatud töö- ja karjäärimessidel Tallinnas, erinevatel puuetega inimeste ühenduste poolt korraldatud infopäevadel ja kontaktkohtumistel maakondlikes puuetega inimeste kodades ning Tallinna Puuetega Inimeste Koja invamessil. Seega on lisaks individuaalsele nõustamisele tegemist ka sihtgrupi üldise teadlikkuse tõstmisega erinevatest valdkonnaga seotud teemadest.

Kui algselt puudutasid pöördumised pigem töövõimereformi üldiselt, siis alates 2018. aastast on tõusnud pöördumised seoses puude tuvastamisega. Teenusel osalenud kliendid on jäänud nõustaja Kristi Rekandi tööga väga rahule, hinnates kõrgelt nii nõustaja kättesaadavust, suhtlemisoskust, usaldusväärsust kui nõustaja poolt antud nõuannete professionaalsust. Uurides, kas nõustajalt saadud soovitus on teenusele pöördujatele abiks olnud, andsid kõik rahuloluküsitlusele vastanud sellele küsimusele väga positiivse tagasiside.

EPIKoda on sotsiaalministeeriumile jätkurahastuse eest tänulik ning veendunud, et teenuse jätkamine 2021. aastal tagab sihtgrupile vajaliku ning näidustatud toe ja abi.

Töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejale toimuvad kontaktnõustamised esmaspäevast neljapäevani kl 10.00-15.00. Nõustamisele saab ainult eelregistreerimise alusel, palume helistada 671 5909 või saata e-kiri noustaja@epikoda.ee

ÜLES