Praktiline info erivajadustega õpilastele uuel õppeaastal

27.08.2021 | Jaga Facebookis

Maskikandmine

Alates 26. augustist tuleb kanda maski kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu sisenemisel ei nõuta COVID tõendit. Haridus- ja noorsootööasutustes maskikandmise kohustust ei ole, kuigi see on soovituslik. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kelle jaoks see on tervislikel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.

Koroonatõendi esitamise nõue

Tõendiküsimise nõue ei puuduta ühelgi haridustasemel tasemeõppes õppijaid ning oma nakkusohutust ei pea koolis tõendama alla 18-aastased inimesed.

Nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust tuleb alates 26. augustist tõendada kõigil nii huvihariduses ja -tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses kui -õppes osalejatel. Kaob seni siseruumides kehtinud 50- ja väljas 100-inimeseline piirarv.

Distantsõpe

Üld- ja kutsehariduskoolidel on õigus teatud tingimustel rakendada lühiajalist distantsõpet, aga seda ei tohi teha põhikooli I ja II kooliastmes ning täiendavat tuge vajavate (hariduslike erivajadustega) õpilaste osas sõltumata nende õppekohast või -korraldusest.

Kui tuge vajavad õpilased või nende vanemad kogevad probleeme erivajadustega õppijate distantsõppele suunamisega, palub Haridus- ja Teadusministeerium sellest teada anda.

Käitumine haigestumise korral

Haigustunnustega laps/õpilane peab jääma koju ning pöörduma perearsti poole.

Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, ei pea haigustunnusteta lasteaialapsed, kuni 12-aastased õpilased ja täielikult vaktsineeritud inimesed jääma karantiini ega end ka testima.
12–18aastastele (kaasa arvatud) õpilastele, kes pole täielikult vaktsineeritud, kehtib haridusasutuses saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord:

  1. Esimesel võimalusel tuleb teha kiirtest haridusasutuses ja meditsiinitöötaja järelvalvel.
  2. Kui kiirtesti tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata üldhariduskoolis või kutsekoolis kontaktõppes. Kuni PCR-testini ei tohi osa võtta muudest tegevustest nagu huviharidus, rühmaviisiline sportimine jm.
  3. Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini.
  4. Mitte varem kui 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR-test. PCR-testi saab teha kooliõde kurguloputusvedelikust. Kui PCR-testi tulemus on negatiivne, tohib jätkata kontaktõppes.
  5. Kui test osutub positiivseks, tuleb kohe jääda karantiini.

Mistahes haigustunnuste korral peavad jääma koju nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimesed. Kerge nohu või köhaga võib haridus- ja noorsootööasutuses viibida siis, kui haigustunnuste päritolu on teada, näiteks on inimene paranenud mõnest hooajalisest nakkushaigusest, tema enesetunne on üldiselt hea, aga jäänud on kerge jääkköha või -nohu. Samuti juhul, kui on tegemist allergilise seisundiga.

Nõuandeliin

1. septembrist alustab tööd tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed ise. Nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16– 20. Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogemustega psühholoogid.

Üldkontakt

Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340.

Lisainfo

hm.ee/et/koroona

ÜLES