Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuringu eesmärkide tutvustus

26.04.2019 | Jaga Facebookis

Hiljuti tähistasime 25 aastat Eesti Puuetega inimeste Koja sünnist. See on paras aeg, et lähemalt uurida, milline on olnud Eesti Puuetega Inimeste Fondi kaudu jagatud riigi rahalise toe mõju meie esindusorganisatsioonide arengule. Kuidas on see aidanud esindusorganisatsioone kasvada ja oma liikmetele uusi võimalusi luua? Eelkõige aga, millist tuge meie organisatsioonid vajavad, et puuetega inimeste huvid ja arvamused oleksid ühiskonnas selgelt esindatud ja kaitstud.

Kutsume puuetega inimeste organisatsioonide esindajaid 10. mail kell 14.30 – 15.30 EPIKotta (Toompuiestee 10) Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuringu eesmärkide ja ajakava tutvustusele

Ülevaate planeeritavast ning ajakavast teevad Baltic Id ja Finantsakadeemia konsultandid Kristina Seimann ja Olavi Grünvald ja EPIFondi juhataja Eero Kiipli

Kuulama ja kaasa mõtlema on oodatud kõik huvilised, nii EPIKoja liikmed kui ka mitteliikmed.

Oma osalemisest teata hiljemalt 09. maiks- epikoda@epikoda.ee

Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuringu algatasid SA Eesti Puuetega Inimeste Fond ja Sotsiaalministeerium. Uuringu ning analüüsi läbiviimiseks korraldati riigihange, mille alusel aitavad laiapõhjalist tööd teostada kogemustega partnerid: kommunikatsiooniagentuur Baltic Id ning finantsanalüüsi Finantsakadeemia eksperdid. Partnerite ülesandeks on koguda kokku esindusorganisatsioonide tänane kogemus ning analüüsida ja võrrelda rahastamismudeleid nii Eestis kui ka teistes riikides, et koos leida uusi arenguvõimalusi.

ÜLES