Riigikogu võttis 30.05.2022 vastu toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse, mis aitab tõsta osade toodete ja teenuste ligipääsetavust lähiaastatel.

31.05.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Riigikogu võttis 30.05.2022 vastu toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse, mis aitab tõsta osade toodete ja teenuste ligipääsetavust lähiaastatel.

Toodetele ja teenustele ligipääsetavuse seadusega reguleeritakse arvuti, iseteenindusterminal, elektroonilise side teenus ja selle kasutamiseks vajalik lõppseade, audiovisuaalmeedia teenusele ligipääsu võimaldav teenus ja selle kasutamiseks vajalik lõppseade ning e-raamatu teenus ja e-luger. Samuti sõitjateveoteenus, finantsteenus ja e-kaubanduse teenus.

Direktiivi nõuetega ühtlustatakse ligipääsetavusega seotud regulatsiooni ELi siseturul. Sellest saavad tarbijate kõrval kasu ka ettevõtjad, kes saavad tooteid ja teenuseid EL-is hõlpsamini piiriüleselt pakkuda, vältides vajadust kohandada neid erinevate liikmesriikide eeskirjadega.

Nõuded hakkavad kehtima alates 2025.a 28. juunist.

Loe rohkem toodete ja teenuste seaduse kohta seaduse eelnõud tutvustaval sotsiaalministeeriumi lehel SIIN

ÜLES