Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Vanaduspensioniealiste puude taotluse vorm muutus lihtsamalt täidetavaks

10.01.2021 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Vormide ajakohastamisel lisas Sotsiaalkindlustusamet suunava küsimustiku, mille alusel paremini hinnata inimese seisundit ja toimetulekut. Senisest fokusseeritum seisundi kirjeldus võimaldab koostada objektiivsema eksperthinnangu puude raskusastme tuvastamiseks.

Taotluse esitaja ei pea nüüd ka eraldi märkima nõusolekut terviseandmete kasutamiseks, vaid annab selle taotluse allkirjastamisega. Uuendusena on veebist allalaaditavate vormide hulgas ka pdf formaat, mida saab otse veebis avada, täita ning oma arvutisse salvestatuna digiallkirjastada.

Uued vormid on kätte saadavad:

Eesti keeles

Vene keeles

Eksperthinnangu alusel koostatud otsustega on võimalik turvaliselt tutvuda Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee .

Taotluse vormi on täiendatud teavitusega, et lihtkirjaga või e-postiga otsuste väljasaatmisel ei saa Sotsiaalkindlustusamet tagada saadetise kohale jõudmist ja privaatsust. Sotsiaalkindlustusamet soovitab kõigil kasutada otsustega tutvumiseks iseteenindust, mis on mugav ja turvaline. Vajadusel saab sealt kaudu ka dokumendifaile alla laadida.

ÜLES