Sotsiaalkindlustusamet avaldas laste puude tuvastamise alused

23.07.2021 | Jaga Facebookis

Sotsiaalkindlustusamet koostas ja avaldas dokumendi "Puude raskusastme tuvastamise põhialused lastel", mis aitab paremini mõista riigi tänast praktikat laste puude tuvastamisel. EPIKoda oli dokumendi valmimise protsessi kaasatud, tegi koostöös liikmetega mitmeid muudatusettepanekuid, millega osaliselt ka arvestati.

"20 aastat tagasi, kui hakkas kehtima puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seadus, on palju muutunud nii ühiskonnas kui sotsiaalvaldkonnas. 2019. aastal alustasime koos Sotsiaalministeeriumi ning teiste huvi- ja sihtgruppidega arutelusid laste puude teemadel. Saime hulgaliselt väärtuslikke mõtteid ning 2020. aasta kevadel alustas Sotsiaalkindlustusamet tänasele õigusraamistikule tuginevate laste puude raskusastmete tuvastamise aluspõhimõtete kirjapanemist," ütles Sotsiaalkindlustusameti Teenuste osakonna juhataja Hannes Danilov.

"Ligi aasta väldanud töö on andnud võimaluse peamised teemad veelkord läbi rääkida ja vormistada põhimõtted, millest edaspidi juhinduda. See ei oleks saanud sündida, kui ei oleks olnud Teie kõigi pühendumust ja igakülgset abi," lisas ta.

Sotsiaalkindlustusamet on viimasel kolmel aastal laste puude tuvastamisel rakendanud varasemast erinevat, rangemat praktikat, mille tulemusena on ametliku puudega laste arv vähenenud umbes 25% võrra. EPIKoda on sellele probleemile huvikaitsetegevuses suurt tähelepanu pööranud ja selgitava dokumendi valmimine on üks selle töö tulemusi. Dokumendi valmimine ei hajuta kindlasti kõiki probleeme, mis laste puude tuvastamisel ette võib tulla, kuid muudab otsuste kujunemise ja menetluspraktika varasemast oluliselt selgemini jälgitavaks.

"Pean vajalikuks rõhutada, et kui laps vajab oma tervise, arengu ja toimetuleku toetamiseks sotsiaal-, haridus- ja/või tervishoiuteenuseid, siis ei tohi ametlikult tuvastatud puue olla teenuste saamise eelduseks, vaid ikka lapse abivajadus. Mida teadlikumad on lapsevanemad oma lapse ja pere õigustest abi saamisel, seda vajaduspõhisemaks kujunevad abistamise praktikad," ütles EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht.

ÜLES