Tööpakkumine: Tallinna Puuetega Inimeste Koda võtab tööle tegevjuhi

15.11.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Tallinna Puuetega Inimeste Koda on katusorganisatsioon, mis koondab 21 Tallinna puuetega inimeste ja krooniliste haigustega inimeste ühingut, põhieesmärgiga kaitsta puuetega inimeste ja krooniliste haigete õigusi ja huve.

Ootame tööle TEGEVJUHTI

Tegevjuhi vastutusvaldkonnad:

-Organisatsiooni igapäevane juhtimine
-Organisatsiooni areng
-Koostöö võrgustikuga
-Igapäevane administreerimine
-Eelarve täitmise jälgimine
-Organisatsiooni esindamine vastavalt volitustele

Ootused kandidaadi teadmistele ja oskustele:

 • Eestvedamise ja koostööoskus
 • Analüüsioskus
 • Kõrgharidus või kõrgharidus omandamisel (soovitavalt sotsiaalvaldkonnas)
 • Orienteerumine erivajadustega inimesi puudatavas seadusandluses
 • Eelarve juhtimise oskus
 • Hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • Avaliku esinemise oskus
 • Hea digikirjaoskus
  *Inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil

Ootused töökogemusele, sealhulgas vabatahtlikuna töötamine:

 • Erivajadustega inimeste valdkonnas
 • Huvikaitse valdkonnas
 • Juhtimisalane töökogemus

Ootused isikuomadustele:

 • Algatus-, otsustus- ja vastutusvõime
 • Pingetaluvus
 • Koostöövõimelisus
 • Õppimisvõime

Tegevjuhti ootab:

 • Mitmekesine ja arengut pakkuv töö
 • Paindlikud töötingimused, osaline kaugtöö võimalus
 • 28 päevane põhipuhkus
 • Tähtajatu tööleping
 • Mugav töökeskkond kesklinna lähedal

Töötasu:

 • Põhipalk al 1300€
 • Projektitasud

Tegevjuhi töökoormus 0,8 kohta, projektijuht 0,2 kohta
Tööleasumise aeg võimalusel jaanuar 2024
Kandideerimiseks saata CV e-posti aadressile katlin@tallinnakoda.ee
hiljemalt 10.12.2023
Töökoht asub: Endla 59, Tallinn
Maja on ligipääsetav, parkimine tasuta.

Lisainfo: 5836 3400 (Külli Urb, juhatuse esimees)

ÜLES