Ugala teatris toimub kevadel kaks etendust erivajadustega inimestele

27.02.2019 | Jaga Facebookis

Ugala uuenenud teatrimajas on pärast renoveerimist paranenud juurdepääs majale ning ka majasisesed liikumisteed, mis kergendavad erivajadusega inimeste ligipääsu teatrietendustele. Samuti toimuvad juba kolmandat hooaega regulaarselt kirjeldustõlkega etendused. Ka Ugala teatri kevadhooaja mängukavast leiab kaks etendust, mis on suunatud erivajadustega inimestele. 8. märtsi „Mäng on alanud“ ja 15. mai „Meistrite liiga“ etendusi saadavad nii kirjeldustõlge kui ka eestikeelsed tiitrid, mis muudavad etenduse paremini jälgitavaks nägemis- ja kuulmispuudega inimestele. Kirjeldustõlke teevad etendustele Krista Fatkin ja Kairi Kivitar.

Teatripileti soetamisel Ugala teatri etendustele kehtib 50%-line soodustus puudega inimesele puuet tõendava dokumendi ettenäitamisel ning samuti kõrvalabi vajava puudega inimese saatjale.

ÜLES