Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Ülevaade huvikaitseorganisatsioonide analüüsidest valmisprogrammide kohta

02.03.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Ajakiri Sotsiaaltöö on kokku kogunud erinevate huvikaitseorganisatsioonide valmisprogrammide analüüsid ja toonud välja nende silmis olulisemad lubadused … aga ka selle, mis on ühest või teisest programmist sootuks välja jäänud.

Vaimse tervise lubadusi valimisprogrammides on analüüsinud VATEK - Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon ja Peaasi:
VATEKi ülevaade valimisprogrammidest
Peaasi ülevaade valimisprogrammidest

Lastekaitse Liit analüüsis valmisprogramme laste heaolu seisukohast

Maarja Krais-Leoski (tegevjuht, Eesti Puuetega Inimeste Koda) nopped valimisprogrammidest

Feministeeriumi valimisprogrammide valgusfoor

Veebruari Sotsiaaltöö uudiskirjas on meediakajastuste all välja ka erinevad sotsiaalvaldkonna teemasid käsitlenud valimisdebatid, leiad need uudiskirja lõpuosast

ÜLES