Eesti Puuetega Inimeste Koja logo.

Ligipääsetavuse e-kursus

EPIKoja e-kursus "Ligipääsetavuse ABC" pakub 12 erinevat õppevideot, mis tutvustavad muuhulgas ligipääsetavusega seotud üldmõisteid, seadusandlust, füüsilise ja infokeskkonna ligipääsetavust. Lisaks tutvustavad EPIKoja võrgustiku liikmed õppevideote kaudu peamiste puudeliikide erivajadusi ja jagavad kasutajate vaatest praktilisi teadmisi ja soovitusi ligipääsetavusega arvestamiseks.

Ligipääsetavuse õppevideod

EPIKojal on valminud 6 õppevideot, mille eesmärk on aidata kaasa ligipääsetavuse teadlikkuse suurendamisele ühiskonnas käsitledes erinevaid ligipääsetavusega seotud teemasid alates ligipääsetavatest tegevus- ja mänguparkidest kuni e-teenuste ja e-keskkondadeni.

EPIKoja seminar Ligipääsetavuse sprint

EPIKoda korraldas 20. veebruaril Aktiivsete Kodanike Fondi toetatava ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise programmi lõpuseminari Ligipääsetavuse sprint.

Ajakiri „Sinuga“

„Sinuga“ on Eesti Puuetega Inimeste Koja ajakiri, mis võtab fookusesse puuetega, erivajadustega ja krooniliste haigustega inimestega seotud teemad.

Vajad õigusabi?

Millised võimalused on õigusabi saamiseks puuetega inimestel ja nende lähedastel?

Illustratsioon: meeskohtunikul on käes haamer ning istub laua taga.

Ühtekuuluvuskontsert "Mis on inimene?"

Rahvusvahelisel puuetega inimete päeval, 3. detsembril 2022 toimus ligipääsetav ühtekuuluvuskontsert "Mis on inimene?"

Tunne oma õiguseid!

Millised on 5 tegevussammu vajaliku abi saamisel?

Kas puudega inimesel on samad õigused, mis puudeta inimesel?

Kõikidel inimestel on õigused, ent kas kõigil on need samad?
Kas kõik inimesed, sh ka puuetega isikud, saavad oma õigusi ka hästi kasutada?
Sellest räägib 4.-6. klasside õpilastele suunatud Tagasi Kooli e-tunnis EPIKoja tegevjuht Maarja Krais-Leosk

Olulisemad arvamused ja pöördumised

Oma igapäevatöös koostame ja edastame riiklikul tasandil pöördumisi, ja arvamusi puuetega inimesi puudutavates küsimustes ning murekohtades.

EPIKoda tunnustas silmapaistvaid inimesi, asutusi ja tegusid

EPIKoda tunnustas 5. detsembril 2023 inimesi, asutusi ja tegusid, mis on viimase aasta jooksul kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil Eesti puuetega inimeste kaasamisse, osalemisse või elukvaliteedi tõstmisesse olulise panuse andnud.

Struktuurifondid logo Thermory Excellence in wood logo Toimetaja logo Interreg logo Sotsiaalministeeriumi logo KÜSK logo Merit tarkvara logo Justiitsministeerimi logo
ÜLES