Olulisemad arvamused ja pöördumised

Oma igapäevatöös koostame ja edastame riiklikul tasandil pöördumisi, ja arvamusi puuetega inimesi puudutavates küsimustes ning murekohtades. Alljärgnevalt leiate meiepoolsed pöördumised erinevate ametiasutuste poole.

Olulisemad arvamused ja pöördumised:

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019

22.10 - Pöördumine Presidendi Kantseleile seoses ligipääsetavusega
27.08 - EPIKoja vastuskiri Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõu kohta
23.08 - EPIKoja arvamus taastava õiguse kontseptsiooni kohta
23.08 - EPIKoja arvamus Personaalmeditsiini VTK-le
03.05 - EPIKoja seisukoht seoses EL 2021-2027 toetustega
07.04 - EPIKoja arvamus ligipääsetavuse direktiivi osas
26.03 - Eesti Puuetega Inimeste Koja kolm ettepanekut kohalikel valimistel osalevatele erakondadele
25.03 - EPIKoja arvamus Meediateenuste seaduse muutmise seaduse eelnõule
24.03 - EPIKoja arvamus harvikhaigustega lastele toetuse määruse muutmise eelnõule
22.03 - EPIKoja pöördumine seoses erihoolekandeteenustelt eemalviibimisega
19.02 - EPIKoja arvamus PsAS muutmise eelnõule
20.01 - EPIKoja arvamus alushariduse seaduse eelnõule
19.01 - EPIKoja ettepanekud koalitsioonileppesse

13.01 - EPIKoja pöördumine haridus- ja teadusministrile
11.01 - EPIKoja arvamus PsAS muutmise eelnõule

ÜLES