Töögrupid

Meie tegevmeeskond, juhatuse liikmed ja võrgustiku liikmed võtavad igapäevaselt osa erinevatest töögruppidest ümarlaudadest ja aruteludest. 

NR Nimetus Looja Esindaja Ajaline kestvus
1 Abivahendi spetsialisti kutsete kutsekomisjon Kutsekoda/Eesti Tegevusterapeutide Liit Anneli Habicht Tähtajatu
2 Eakate Poliitika Komisjon SoM Monika Haukanõmm, Eha Leppik Tähtajatu
3 Eesti Haigekassa nõukogu Eesti Haigekassa Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajaline 2018-2021
4 Eesti Haridusfoorum MTÜ Anneli Habicht Tähtajatu
5 Eesti Puuetega Inimeste Fond SoM Monika Haukanõmm, Toomas Sepp Tähtajaline 2017-2021
6 Eesti Säästva Arengu komisjon Vabariigi Valitsus Meelis Joost, Helen Kask (asendusliige) Tähtajaline
7 European Disability Forum (EDF) EDF Toomas Mihkelson (esindaja EDFis)
8 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee EMSK Meelis Joost, Mall Hellam (asendusliige) Tähtajaline 2010-2020
9 Maailmapanga koostööprojekti "Towards Integrated Health Care Study" juhtrühm Eesti Haigekassa Marju Past, Anneli Habicht (asendusliige) Tähtajaline 2018-2020
10 Rahvastiku Tervise Arengukava juhtkomitee SoM Anneli Habicht Helen Kask (asendusliige) Tähtajaline 2009-2020
11 Ravijuhendite Nõukoda EHK WHO Senta Michelson, Georg Jurkanov(asendusliige) Tähtajaline 2018-2020
12 Rehabilitatsiooniprogrammide hindamiskomisjon SKA Tauno Asuja, Anneli Habicht (asendusliige) Tähtajatu
13 SA Eesti Agrenska Nõukogu ja juhatus EPIKoda Meelis Joost Tähtajatu
14 SA Eesti Koostöö Kogu Vabariigi President Monika Haukanõmm Tähtajatu
15 SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskuse Nõukogu HNRK Toomas Mihkelson Tähtajaline 2015-2019
16 Siirdamisnõukogu Vabariigi Valitsus Helen Kask Tähtajaline
17 Soodusravimikomisjon SoM Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajatu
18 Sotsiaalhoolekande kutsenõukogu Kutsekoda Anneli Habicht, Marja-Liisa Pihlak (asendusliige) Tähtajatu
19 Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava juhtkomitee SoM Monika Haukanõmm, Anneli Habicht (asendusliige) Tähtajaline 2016-2020
20 Sotsiaaltöötaja kutse kutsekomisjon Kutsekoda Kerti-Kollom Seidelberg
21 Tegevusterapeudi kutse kutsekomisjon Kutsekoda Tauno Asuja Tähtajaline 2018-2023
22 Tervisesüsteemi kvaliteedistrateegia 2020 juhtrühm SoM Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajaline 2016-2023
23 Noorte Nõukogu HTM Helen Kask, Jakob Rosin Tähtajatu
24 Võrdse kohtlemise võrgustik Monika Haukanõmm, Tauno Asuja (asendusliige) Tähtajatu
25 Patsiendiohutuse arenduse algatusrühm SoM Kristi Rekand, Helen Kask (asendusliige
26 Euroopa Patsiendi Foorumi (EPF) digitervise töörühma liige EPF Janek Kapper al 2018
27 Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi (EDF) noorte uhenduse liige EDF Lembe Kullamaa al 2015
28 Haigekassat nõustava tervishoiuteenuste loetelu komisjon Haigekassa Ann Paal, Helen Kask (asendusliige) Tähtajatu
29 Kaasava hariduse meetme hindamiskomisjonis HTM Helen Kask, Tauno Asuja (asendusliige) Tähtajaline 2018-2022
30 Regionaalhaigla eetikanõukogu PERH Valmar Ammer Tähtajaline 2019-2022
31 Puuetega inimeste õiguste nõukoda Õiguskantsler Monika Haukanõmm Tähtajaline 2019-2023
32 Eesti 2035 ekspertide töörühm Riigikantselei Anneli Habicht al 2019.
33 Hoolduskoordinatsiooni töörühm SoM Tauno Asuja al 2018
34 PERH patsiendinõukoda PERH Helen Kask Tähtajatu
35 Abivahendite ja meditsiiniseadmete süsteemi töörühm SoM Tauno Asuja Tähtajaline 2020
36 Ligipääsetavuse rakkerühm Vabariigi Valitsus Anneli Habicht, Helen Kask Tähtajaline 2019-2021
37 Omastehooldajate töörühm SoM Kaia Kaldvee, Anneli Habicht, Rutt Aho, Tauno Asuja (asendusliikmena) Tähtajaline 2019-2020
38 Inimkeskse ja integreeritud eriarstiabi ja haiglavõrgu arendamise juhtkomisjon SoM Anneli Habicht Tähtajaline 2020-2022
39 Ligipääsetavuse rakkerühma töögrupp: Ligipääsetavuse riiklik korraldus Riigikantselei Anneli Habicht, Meelis Joost Tähtajaline 2020-2022
40 Ligipääsetavuse rakkerühma töögrupp: valimiste ligipääsetavus Riigikantselei Helen Kask Tähtajaline 2020
41 Ligipääsetavuse rakkerühma töögrupp: turismi ligipääsetavus Riigikantselei Helen Kask Tähtajaline 2020-2022
42 Ligipääsetavuse rakkerühma töögrupp: elukondlik kinnisvara Riigikantselei Meelis Joost Tähtajaline 2020-2022
43 Ligipääsetavuse rakkerühma töögrupp: Avaliku sektori hooned ja teenused Riigikantselei Meelis Joost Tähtajaline 2020-2022
44 Kaitstud töö töörühm SoM Meelis Joost Tähtajaline 2020
45 Toidujääkide vähendamise tegevuskava SOM Marja-Liisa Pihlak Tähtajatu
46 Ravimipoliitika väljatöötamise töörühm Som Killu Kaare, Kaido Vaatemäe, Janek Kapper, Monika Haukanõmm Tähtajatu
Illustratsioon: mees ja naine istuvad laua taga ning suruvad teineteisel kätt.
ÜLES