Töögrupid

Meie tegevmeeskond, juhatuse liikmed ja võrgustiku liikmed võtavad igapäevaselt osa erinevatest töögruppidest ümarlaudadest ja aruteludest. 

NR Nimetus Looja Esindaja Ajaline kestvus
1 Abivahendi spetsialisti kutsete kutsekomisjon Kutsekoda/Eesti Tegevusterapeutide Liit Tauno Asuja Tähtajatu
2 Eakate Poliitika Komisjon SoM Monika Haukanõmm, Eha Leppik Tähtajatu
3 Eesti Haigekassa nõukogu Eesti Haigekassa Monika Haukanõmm 2021 alates
4 Eesti Haridusfoorum MTÜ Tähtajatu
5 Eesti Puuetega Inimeste Fond SoM Monika Haukanõmm, Toomas Sepp Tähtajaline 2022 -
6 Eesti Säästva Arengu komisjon Vabariigi Valitsus Maarja Krais-Leosk, Meelis Joost Tähtajaline
7 European Disability Forum (EDF) EDF
8 Ravijuhendite Nõukoda Eesti Haigekassa Senta Michelson Tähtajaline 2021-2023
9 Rehabilitatsiooniprogrammide hindamiskomisjon SKA Tauno Asuja Tähtajatu
10 SA Eesti Agrenska Nõukogu ja juhatus Eesti Agrenska Fond SA Meelis Joost Tähtajatu
11 SA Eesti Koostöö Kogu Vabariigi President Monika Haukanõmm Tähtajatu
12 SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskuse Nõukogu HNRK Tähtajaline 2015-2023
13 Siirdamisnõukogu Vabariigi Valitsus Janika Alak Tähtajaline
14 Soodusravimikomisjon SoM Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajatu
15 Sotsiaalhoolekande kutsenõukogu Kutsekoda Mihkel Tõkke 2021 - 2025
16 Sotsiaaltöötaja kutse kutsekomisjon Kutsekoda Kerti-Kollom Seidelberg 2018 - 2022
17 Tegevusterapeudi kutse kutsekomisjon Kutsekoda Tauno Asuja Tähtajaline 2018-2023
18 Tervisesüsteemi kvaliteedistrateegia 2020 juhtrühm SoM Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajaline 2016-2023
19 Noorte Nõukogu HTM Mari Puuram, Jakob Rosin Tähtajatu
20 Võrdse kohtlemise võrgustik Eesti Inimõiguste Keskus Tauno Asuja, Mari Puuram (asendusliige) Tähtajatu
21 Euroopa Patsiendi Foorumi (EPF) digitervise töörühm EPF Janek Kapper al 2018
22 Haigekassat nõustava tervishoiuteenuste loetelu komisjon Haigekassa Kristi Rekand, Ann Paal (asendusliige) 2021-2023
23 Kaasava hariduse meetme hindamiskomisjon HTM Tauno Asuja Tähtajaline 2018-2022
24 Regionaalhaigla eetikanõukogu PERH Valmar Ammer Tähtajaline 2019-2022
25 Puuetega inimeste õiguste nõukoda Õiguskantsler Monika Haukanõmm Tähtajaline 2019-2023
26 PERH patsiendinõukoda PERH Kristi Rekand Tähtajatu
27 Inimkeskse ja integreeritud eriarstiabi ja haiglavõrgu arendamise juhtkomisjon SoM Tähtajaline 2020-2022
28 Ravimipoliitika väljatöötamise töörühm SoM Killu Kaare, Kaido Vaatemäe, Janek Kapper, Monika Haukanõmm Tähtajatu
29 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa Komisjon Monika Haukanõmm 2020-2025
30 Minuomavalitsus.ee töörühm - mõõdikud Rahandusministeerium 2021
31 OSKA sotsiaaltöö valdkonna ekspertkogu SA Kutsekoda Tauno Asuja 04.-12.2021
32 E-tervise valitsemise raamistiku projekti juhtrühm SoM Tauno Asuja 03.2021-04.2022
33 Uue põlvkonna Tervise infosüsteemi (UpTIS) juhtrühm SoM Janek Kapper, Tauno Asuja (asendusliige) 2021-2022
34 Töövõimekao ennetussüsteemi töörühm SoM Kristi Rekand 2021-2022
35 Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 juhtkomisjon HTM Mari Puuram al 2020
36 Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 juhtkomisjon HTM Tauno Asuja al 2020
37 Erivajadustega laste reformi KOV töörühm SoM Tauno Asuja 2021-2022
38 Heaolu Arengukava 2023-2030 juhtkomitee SoM Maarja-Krais Leosk al 2021
39 Avatud Valitsemise eksperdirühm Riigikantselei Maarja Krais-Leosk al. 2022
40 E-tervise strateeginõukogu Sotsiaalministeerium Janek Kapper
41 Euroopa Liidu siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade seirekomisjon Siseministeerium Meelis Joost al 2022
42 Riiklik sõeluuringute juhtkomitee SoM Maarja Krais-Leosk, Janek Kapper (asendusliige) tähtajatu
43 Ésmatasandi tervishoiu nõukogu SoM Maarja Krais-Leosk tähtajatu
Illustratsioon: mees ja naine istuvad laua taga ning suruvad teineteisel kätt.
ÜLES