Töögrupid

Meie tegevmeeskond, juhatuse liikmed ja võrgustiku liikmed võtavad igapäevaselt osa erinevatest töögruppidest ümarlaudadest ja aruteludest. 

NR Nimetus Looja Esindaja Ajaline kestvus
1 Abivahendi spetsialisti kutsete kutsekomisjon Kutsekoda/Eesti Tegevusterapeutide Liit Tauno Asuja Tähtajatu
2 Eakate Poliitika Komisjon SoM Monika Haukanõmm, Eha Leppik Tähtajatu
3 Eesti Haigekassa nõukogu Eesti Haigekassa Monika Haukanõmm 2021 alates
4 Eesti Haridusfoorum MTÜ Anneli Habicht Tähtajatu
5 Eesti Puuetega Inimeste Fond SoM Monika Haukanõmm, Toomas Sepp Tähtajaline 2017-2021
6 Eesti Säästva Arengu komisjon Vabariigi Valitsus Meelis Joost Tähtajaline
7 European Disability Forum (EDF) EDF Toomas Mihkelson
8 Ravijuhendite Nõukoda Eesti Haigekassa Senta Michelson, Vladislav Veližanin (asendusliige) Tähtajaline 2021-2023
9 Rehabilitatsiooniprogrammide hindamiskomisjon SKA Tauno Asuja Tähtajatu
10 SA Eesti Agrenska Nõukogu ja juhatus Eesti Agrenska Fond SA Meelis Joost Tähtajatu
11 SA Eesti Koostöö Kogu Vabariigi President Monika Haukanõmm Tähtajatu
12 SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskuse Nõukogu HNRK Toomas Mihkelson Tähtajaline 2015-2023
13 Siirdamisnõukogu Vabariigi Valitsus Janika Alak Tähtajaline
14 Soodusravimikomisjon SoM Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajatu
15 Sotsiaalhoolekande kutsenõukogu Kutsekoda Mihkel Tõkke 2021 - 2025
16 Sotsiaaltöötaja kutse kutsekomisjon Kutsekoda Kerti-Kollom Seidelberg 2018 - 2022
17 Tegevusterapeudi kutse kutsekomisjon Kutsekoda Tauno Asuja Tähtajaline 2018-2023
18 Tervisesüsteemi kvaliteedistrateegia 2020 juhtrühm SoM Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajaline 2016-2023
19 Noorte Nõukogu HTM Vladislav Veližanin, Jakob Rosin Tähtajatu
20 Võrdse kohtlemise võrgustik Eesti Inimõiguste Keskus Anneli Habicht, Tauno Asuja (asendusliige) Tähtajatu
21 Euroopa Patsiendi Foorumi (EPF) digitervise töörühm EPF Janek Kapper al 2018
22 Haigekassat nõustava tervishoiuteenuste loetelu komisjon Haigekassa Kristi Rekand, Ann Paal (asendusliige) 2021-2023
23 Kaasava haridusemeetme hindamiskomisjon HTM Tauno Asuja Tähtajaline 2018-2022
24 Regionaalhaigla eetikanõukogu PERH Valmar Ammer Tähtajaline 2019-2022
25 Puuetega inimeste õiguste nõukoda Õiguskantsler Monika Haukanõmm Tähtajaline 2019-2023
26 PERH patsiendinõukoda PERH Kristi Rekand Tähtajatu
27 Ligipääsetavuse rakkerühm Vabariigi Valitsus Anneli Habicht, Meelis Joost Tähtajaline 2019-2021
28 Inimkeskse ja integreeritud eriarstiabi ja haiglavõrgu arendamise juhtkomisjon SoM Anneli Habicht Tähtajaline 2020-2022
29 Ravimipoliitika väljatöötamise töörühm SoM Killu Kaare, Kaido Vaatemäe, Janek Kapper, Monika Haukanõmm Tähtajatu
30 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa Komisjon Monika Haunanõmm, Toomas Mihkelson 2020-2025
31 Minuomavalitsus.ee töörühm - mõõdikud Rahandusministeerium Vladislav Veližanin 2021
32 OSKA sotsiaaltöö valdkonna ekspertkogu SA Kutsekoda Anneli Habicht, Tauno Asuja (asendusliige) 04.-12.2021
33 E-tervise valitsemise raamistiku projekti juhtrühm SoM Tauno Asuja 03.2021-04.2022
34 Uue põlvkonna Tervise infosüsteemi (UpTIS) juhtrühm SoM Janek Kapper, Tauno Asuja (asendusliige) 2021-2022
35 Töövõimekao ennetussüsteemi töörühm SoM Anneli Habicht, Kristi Rekand (asendusliige) 2021-2022
36 Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 juhtkomisjon HTM Vladislav Veližanin al 2020
37 Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 juhtkomisjon HTM Tauno Asuja al 2020
38 Erivajadustega laste reformi KOV töörühm SoM Anneli Habicht, Tauno Asuja (asendusliige) 2021-2022
39 Heaolu Arengukava 2023-2030 juhtkomitee SoM Vladislav Veližanin al 2021
Illustratsioon: mees ja naine istuvad laua taga ning suruvad teineteisel kätt.
ÜLES