Tegevused ja projektid

Oma igapäeva tegevusi viime ellu tegevusprogrammi kavandatud tegevuste alusel, millest  mõned on ajaliselt piiritletud ja mõned toimuvad läbivalt terve aasta jooksul. Tegevuste olulisemateks eesmärkideks on meie liikmesorganisatsioonide ning
võrgustikupartnerite kaasamine ja pädevuste edasiarendamine, EPIKoja rolli tugevdamine siseriiklikus poliitikakujundamise protsessis ja puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse tõstmine. Lisaks viime läbi
ka mitmesuguseid lisaprojekte.

Tegevuskavad:

  • 2017
  • 2018
  • 2019
ÜLES