Ülevaade meeskonna tegevustest

Siit leiate edaspidi kord nädalas ülevaate, et end EPIKoja aktuaalsete teemadega kursis hoida.
Kui mõne teema osas on küsimusi või mõtteid, saate otse teemaga seotud inimese poole pöörduda.

EPIKoja meeskonna nädala info:

ÜLES