Puude tuvastamine

Puude tuvastamiseks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Puuet tuvastatakse nii lastel, tööealistel kui vanaduspensionäridel. Juhul kui oled tööealine ja taotled koos puude tuvastamisega ka töövõime hindamist, siis pead olema kuue kuu jooksul enne ühistaotluse esitamist käinud oma perearsti, sind põhiliselt raviva eriarsti või töötervishoiuarsti vastuvõtul.

Kuidas on seotud töövõime hindamine ja puude tuvastamine, loe lähemalt Töövõime alalehelt.

Puude määramise aluseks on inimese taotlus ning raviarsti poolt uuringute ja diagnoosidega kinnitatud keha funktsioonide kõrvalekalded. Puude ja selle raskusastme määramiseks viib Sotsiaalkindlustusamet läbi ekspertiisi, kuhu kaasatakse ekspertarst. Puude otsus tehakse taotluse ja raviarsti poolt e-tervise infosüsteemi sisestatud info alusel, inimene ise ekspertarstiga kohtuma ei pea. Seetõttu on väga oluline, et taotluses oleks kirjeldatud puude taotlemise peamiseid põhjuseid. E-tervise infosüsteemis sinu tervise kohta oleva infoga saad tutvuda, logides ID-kaardi või Mobiili-ID-ga sisse patsiendiportaali. Tööealisel inimesel tuleks taotluse täitmiseks aega varuda vähemalt 1-1,5 tundi. Laste ja vanaduspensioniealiste taotluse vormid on oluliselt lühemad ja lihtsamad.

Taotluse blanketid leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt rubriigist Blanketid. Täpsemalt vaata Puude tuvastamise ja töövõime hindamise blanketid.

Taotluse võib täita ka taotleja lähedane, pereliige, sotsiaaltöötaja või keegi teine. Täpsusta neid tingimusi sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajaga.

Vajadusel pakuvad ka sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajad abi taotluse täitmisel, selleks tuleb pöörduda klienditeenindusbüroosse

Oluline on teada, et:

  • Puude tuvastamise ekspertiisil hinnatakse inimese toimetulekut tervikuna, sh võetakse arvesse kõiki piiranguid põhjustavaid kõrvalekaldeid.
  • Puude raskusastet hinnatakse igas valdkonnas (liikumine, nägemine, psüühika jm) eraldi.
  • Puude tuvastamine ei taga automaatselt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid. Rehabilitatsioonivajadust hinnatakse eraldi.
  • Sotsiaalne rehabilitatsioon sisaldab alati mitmeid erinevaid teenuseid. Kui on vajadus ainult ühe teenuse järele (nt logopeed, füsioterapeut), siis ei loeta seda sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduseks.
  • Lastel tuvastatakse puue maksimaalselt 3 aastaks (osadel juhtudel kuni tööealiseks saamiseni), tööealisel ja vanaduspensioniealisel inimestel kuni 5 aastaks. Tähtaja saabudes tuleb esitada uus taotlus puude tuvastamiseks.

Loe puude taotlemisest ja tuvastamisest põhjalikumalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Eesti Puuetega Inimeste Koda pakub nõustamist töövõime hindamist või puude tuvastamist taotlevatele inimestele ja nende lähedastele.

Illustratsioon: meesarst vestlemas naispatsiendiga.
ÜLES